Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác kiểm tra, giám sát (12:46 22/09/2020)


HNP - Sáng 22/9, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Bằng khen cho các tập thể


Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị ủy...
 
Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng điểm
 
Trình bày báo cáo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Các cuộc kiểm tra, giám sát được lựa chọn nội dung, đối tượng theo hướng giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.
 
Hằng năm, Thành ủy đều ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát; phân công các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực chuyên môn và địa bàn được phân công phụ trách, thông qua đó đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy được toàn diện, sát thực tiễn, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề nảy sinh, bức xúc ngay từ cơ sở. Thành ủy cũng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với 19 đơn vị, bao gồm các cơ quan Trung ương và Thành phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
 
Tính chung 5 năm qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 9.810 tổ chức đảng và 4.309 đảng viên; giám sát đối với 4.786 tổ chức đảng và 3.900 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy triển khai 54 đoàn kiểm tra và 19 đoàn giám sát đối với 296 lượt tổ chức đảng là Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các đảng ủy sở, ban, ngành của Thành phố. Thông qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng và 3.171 đảng viên.
 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày báo cáo tại hội nghị
 
Đối với ủy ban kiểm tra các cấp, xác định công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá, nên nhiệm vụ này được tổ chức thực hiện tập trung, quyết liệt và có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 504 tổ chức đảng và 1.624 đảng viên; kết luận 328 tổ chức đảng (chiếm 65%) và 1.271 đảng viên (chiếm 78,26%) có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 734 đảng viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra 69 tổ chức đảng (bằng 268% so với nhiệm kỳ trước) và 233 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (bằng 207,21% so với nhiệm kỳ trước), trong đó, có 05 đồng chí Thành uỷ viên và 54 trường hợp là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.
 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá, hầu hết các cuộc kiểm tra đều được tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, bức xúc, như: Lĩnh vực đất đai, tài chính, dự án đầu tư, cải cách hành chính, công tác cán bộ… Các kết luận kiểm tra đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chưa đến mức kỷ luật đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước ban thường vụ cấp uỷ; những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành quy trình thi hành kỷ luật theo quy định; từ đó, đã có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.
 
Bên cạnh công tác kiểm tra, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 3.483 tổ chức đảng và 5.158 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua giám sát đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra đối với 69 tổ chức đảng và 103 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tổ chức giám sát 109 tổ chức đảng (bằng 213,73% so với nhiệm kỳ trước) và 314 đảng viên (bằng 307,84% so với nhiệm kỳ trước).
 
Tham luận tại hội nghị của Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong và Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Xuân Yêm cho thấy, bám sát chỉ đạo của Trung ương và chương trình công tác của Thành ủy, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đều xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, những vấn đề mới, như giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; giám sát các công trình vi phạm trật tự xây dựng...
 
Kết hợp giữa “xây và chống, lấy xây là chính”
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà ghi nhận, trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy Hà Nội đã có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng cao. Nhiều cách làm của Hà Nội đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao và nhân rộng, như việc sớm tổ chức quán triệt các quy định của Trung ương về kiểm tra, giám sát bằng hình thức trực tuyến; trước khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, các cơ quan chuyên môn đã làm việc, bàn bạc, lựa chọn đơn vị kiểm tra để tránh chồng chéo... Ngoài ra, các cuộc kiểm tra đều tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, được nhân dân quan tâm.
 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Hà Nội cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, nhất là người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, giám sát; xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là của toàn Đảng, không khoán trắng cho cơ quan ủy ban kiểm tra. Bên cạnh đó, chú trọng công khai thông tin, kết luận kiểm tra và kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm từ khi mới phát sinh. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng lưu ý cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần chú trọng giám sát chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những địa bàn trọng điểm và những vấn đề người dân quan tâm.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các cá nhân
 
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh những kết quả đã nêu, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đòi hỏi về xây dựng Đảng bộ Thủ đô phải gương mẫu về mọi mặt. Có nơi, có lúc công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm còn hạn chế, chưa thường xuyên, kịp thời, kết quả kiểm tra chưa vững chắc. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra chưa sâu sát, khắc phục chưa triệt để, còn để kéo dài; công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra một số quận, huyện chưa kịp thời, hiệu quả, dẫn đến vi phạm xảy ra trong thời gian dài không được xử lý; một số nơi còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm...
 
Nhắc lại quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc giữa tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy vừa quan, Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc để từ đó thêm tự hào, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ Thủ đô.
 
Chỉ đạo một số vấn đề cụ thể, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, ngay sau đại hội Đảng cấp mình, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là nhiệm vụ riêng của ủy ban kiểm tra, mà còn là của cấp ủy các cấp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm về kết quả công tác này ở địa phương mình.
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị
 
Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát: Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống, lấy xây là chính”, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua kiểm tra, giám sát để phát hiện những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên để bố trí, sắp xếp phù hợp, hiệu quả.
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở.
 
Cùng với đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ; Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 
Đặc biệt, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố, sẽ diễn ra từ 11-13/10 tới đây, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự Đại hội. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ động phối hợp với các ban đảng tham mưu giúp Thành ủy thực hiện tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Sau Đại hội, tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tặng giấy khen cho 12 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật