Phát triển nông nghiệp Thủ đô phải có tính đặc thù, giá trị cao, sử dụng ít đất (13:24 11/09/2020)


HNP - Sáng 11/9, Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị


Từ đầu năm 2020 đến nay, UBND Thành phố đã công nhận 02 xã đạt chuẩn NTM và 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM của Thành phố lên 355/382 xã (chiếm 92,9%) và 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong số 27 xã còn lại, có 24 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 3 xã đạt từ 11-14 tiêu chí. Đối với cấp huyện, đến nay Thành phố có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Thị xã Sơn Tây đã được Hội đồng Trung ương thẩm định và đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Các huyện Thạch Thất, Thường Tín đã được đoàn thẩm định Trung ương tiến hành thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng Trung ương xem xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020...
 
Bên cạnh việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 02 trong quý III và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá về 3 nội dung trọng tâm, gồm: Tiến độ triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học “Cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tiến độ thực hiện Đề án thí điểm NTM kiểu mẫu Thủ đô và tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội thảo liên kết 4 nhà về xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, chất thải làng nghề, rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố.
 
Theo đó, Đề tài nghiên cứu khoa học “Cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp thực hiện, với các nội dung về phân tích thực trạng và xây dựng chiến lược nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học và công nghệ, chiến lược đầu tư, thể chế và chính sách cho nông nghiệp và nông thôn Thủ đô. Đề tài cũng xây dựng khung phân tích cho đề án của Chương trình 02 theo hướng xanh, an toàn và bền vững... nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2025 Hà Nội có 40% số xã đạt NTM nâng cao và 20% số xã đạt NTM kiểu mẫu. Học viện Nông nghiệp Việt Nam phấn đấu hoàn thiện xây dựng Đề án vào tháng 12/2020 để làm tiền đề triển khai Chương trình 02 của nhiệm kỳ mới ngay từ năm 2021.
 
Về Đề án thí điểm xã NTM kiểu mẫu Thủ đô, đến nay, Hội Nữ trí thức Thành phố đã 2 lần tổ chức hội thảo, tiến hành khảo sát thực tế tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín và xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng... với mục tiêu đưa 2 xã này đạt 4 tiêu chí của Chính phủ và 7 tiêu chí của Thành phố về xây dựng NTM kiểu mẫu; hướng tới phát triển nông thôn Thủ đô bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực, bản sắc văn hóa được giữ gìn, phát huy; an ninh, trật tự được đảm bảo...
 
Đối với Hội thảo liên kết 4 nhà về xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, chất thải làng nghề, rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức vào cuối tháng 9/2020.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các nhà khoa học trong triển khai những nội dung của Chương trình 02, nhờ đó cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại hội nghị giao ban 6 tháng đến nay đã được triển khai đạt kết quả tốt. 
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong nhiệm kỳ tới, Thành ủy vẫn xác định thực hiện Chương trình 02 là một nhiệm vụ trọng tâm, với chất lượng cao hơn, hàm lượng chất xám, tri thức trong nông nghiệp Thủ đô cũng cao hơn... Với mục tiêu đến năm 2025 có 100% xã đạt NTM, 40% xã NTM nâng cao, 20% xã NTM kiểu mẫu và 5 huyện phát triển lên quận. Chính vì thế, 3 nội dung hội nghị tập trung bàn thảo, gồm Đề tài nghiên cứu khoa học “Cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án thí điểm NTM kiểu mẫu Thủ đô và Hội thảo liên kết 4 nhà về xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, chất thải làng nghề, rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề, nền tảng để Thành phố xây dựng, triển khai Chương trình 02 trong nhiệm kỳ tới.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý một số định hướng lớn trong công tác nghiên cứu và triển khai các đề tài, đề án, trong đó, phải xác định nông nghiệp, nông thôn Thủ đô có tính đặc thù, có giá trị cao và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, đồng thời, bám sát các chiến lược phát triển của Thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, cần bám sát các tiêu chí từ xã lên phường, từ huyện lên quận để tiệm cận với tiêu chí đô thị. Đặc biệt, chú trọng các vấn đề về môi trường nông thôn, nhất là phân loại, thu gom, xử lý rác thải; mục tiêu cuối cùng là nhân dân khu vực nông thôn được thụ hưởng, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao.
 
Nhấn mạnh xây dựng NTM là quá trình không có điểm kết thúc, do vậy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU yêu cầu các cấp, các ngành không chủ quan, thỏa mãn mà cần tiếp tục tập trung để triển khai các nội dung của Chương trình, tạo tiền đề cho giai đoạn tới phải nâng cao một bước cả về số lượng và chất lượng. Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu, đến cuối năm nay, hoàn thành 371 xã NTM, 15 xã NTM nâng cao. Đối với 7 huyện đã hoàn thành hồ sơ, phấn đấu đến cuối năm có ít nhất 4 huyện được công nhận NTM. Cùng với đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 1.000 sản phẩm OCOP được công nhận.
 
Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung hoàn thành sản xuất vụ Mùa và chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân; tập trung các giải pháp để phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản...

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t