Hà Nội hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở:


Tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII (16:39 29/08/2020)


HNP - Đến ngày 18/8, toàn bộ 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt chất lượng cao, đưa Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, đồng thời, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết để các đơn vị quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đưa Thành phố tiếp tục phát triển trong những năm tới.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức


Thường xuyên, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thuộc thành phố Hà Nội được tiến hành chủ động, bài bản, theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Ngay sau khi Trung ương có Chỉ thị 35-CT/TW, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU về đại hội đảng các cấp. Cùng với đó, các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy còn có những hướng dẫn chuyên sâu đối với các tổ chức cơ sở đảng về công tác xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự, thông tin, tuyên truyền, trang trí, khánh tiết...
 
Ban Thường vụ Thành ủy còn thành lập 16 đoàn công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp và 16 đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Kế hoạch 155-KH/TU. Các đoàn kiểm tra, đoàn công tác thường xuyên, sâu sát với các Đảng bộ cấp trên cơ sở trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội; cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, đồng thời, giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là tại các đơn vị có vấn đề cần quan tâm, những vấn đề phức tạp phát sinh và thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “các đoàn công tác chịu trách nhiệm toàn diện về thành công đại hội của đơn vị được phân công, không chỉ đại hội cấp trên cơ sở, mà còn tất cả tổ chức cơ sở đảng trực thuộc”.
 
Đặc biệt, theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Ban Thường vụ Thành ủy đã đánh giá, phân loại, lập danh sách 9 quận, huyện, thị ủy có khó khăn, 30 tổ chức cơ sở đảng cần củng cố, 69 đảng bộ xã, phường, thị trấn có vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức đại hội. Các Đảng bộ trực thuộc cũng chủ động đánh giá tình hình, xác định những vấn đề khó khăn, phức tạp để tập trung giải quyết; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đơn vị, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, không để phát sinh điểm nóng.
 
Chính từ sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thành ủy, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở được các cấp ủy chủ động triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ. Báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước lấy ý kiến; đã phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Về nhân sự, từ khâu chuẩn bị đã được thực hiện công phu. 100% nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa về hồ sơ, rà duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình 5 bước và bảo đảm cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ. Ban Thường vụ Thành ủy đã dành thời gian xem xét kỹ lưỡng, phê duyệt nhân sự 50 đơn vị theo đúng quy trình... Chính vì thế, các đại hội đều thống nhất với phương án, số lượng và cơ cấu Ban Chấp hành khóa mới do cấp ủy chuẩn bị, không có trường hợp ứng cử hoặc đề cử tại đại hội.
 
Chất lượng cấp ủy được nâng lên
 
Từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, nên mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến ngày 18/8, toàn bộ 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 1.619 đồng chí; số dư bầu cấp ủy là 1.844 đồng chí, đạt tỷ lệ 13,9%. Số tham gia cấp ủy lần đầu là 438 đồng chí. Đặc biệt, tỷ lệ đổi mới đầu nhiệm kỳ đạt 27,1%; tổng số cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) là 178 đồng chí, tỷ lệ 11,0%; cán bộ nữ 370 đồng chí, tỷ lệ 22,9% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 16,4%).
 
Các đại biểu bầu Ban Chấp hanh Đảng bộ quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020-2025
 
Cùng với đó, chất lượng cán bộ tham gia cấp ủy được nâng cao. So với nhiệm kỳ 2015-2020, số cấp ủy viên có trình độ trên đại học tăng từ 35,6% lên 63,9%; trình độ lý luận cao cấp, cử nhân chính trị từ 79,3% lên 86,9%; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị sau đại hội. Các đại hội đã bầu đủ 459 đại biểu dự chính thức và 61 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.
 
Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, nét mới lần này là Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định 17 đảng bộ bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 34,0%; trong đó, 16 đồng chí Bí thư tái cử, một đồng chí tham gia lần đầu. Kết quả bầu cử, 17/17 đồng chí được giới thiệu để bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đều trúng cử với số phiếu rất cao. Trong đó, có 06 đồng chí đạt tỷ lệ 100%, thấp nhất cũng đạt tỷ lệ 96,1%. 
 
Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng, vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm. Đó là báo cáo chính trị của cấp ủy chưa sâu sắc, thiếu tính tổng kết, chưa đưa ra những giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; thiếu cân đối giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng; thiếu những giải pháp mang tính đột phá để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành có một số nội dung trùng lắp với báo cáo chính trị; chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, cũng như chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế. 
 
Bên cạnh đó, thời gian dành cho thảo luận và số lượng ý kiến thảo luận tại đại hội có nơi chưa nhiều. Một số ít tham luận trong đại hội còn mang nặng tính minh họa, xuôi chiều hoặc báo cáo thành tích nên thiếu tính phản biện và đề xuất giải pháp cụ thể. Về nhân sự, một số đơn vị bầu thiếu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ; còn có trường hợp cấp ủy viên được giới thiệu tái cử song không trúng cử cấp ủy; có nơi còn để xảy ra sai sót trong khâu kiểm phiếu. 
 
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội chia sẻ, đây là những bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp. Thời gian tới, Thành phố yêu cầu cầu các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền sâu rộng thành công của đại hội; hoàn thiện chương trình hành động, xây dựng các chương trình công tác toàn khóa; xây dựng các đề án, chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ trong báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội đề ra. Đồng thời tiếp tục giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội...
 
Thành công của các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở cùng với những bài học kinh nghiệm quý sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Thành phố chuẩn bị tốt nhất nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến vào tháng 10/2020 tới đây.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t