Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (14:38 20/08/2020)


HNP - Tại hội nghị lần thứ 25, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVI), dưới sự điều hành của Thường trực Thành ủy, các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Thường trực Thành ủy điều hành phần thảo luận


Trình bày Tờ trình về việc xem xét, cho ý kiến vào Dự thảo lần 5 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, tại Hội nghị lần thứ 24 (ngày 30/6/2020), Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thảo luận và thông qua Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố (Báo cáo chính trị). Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Biên tập và Tổ Thư ký, giúp việc tiếp thu tối đa ý kiến của Hội nghị Thành ủy lần thứ 24, xây dựng Dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị để gửi xin ý kiến góp ý tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và tiếp tục tổ chức 03 Hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương và Hội đồng lý luận Trung ương.
 
Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và tại 03 Hội nghị lấy ý kiến nêu trên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo Tổ Thư ký, giúp việc tiếp thu, hoàn thiện, xây dựng Dự thảo lần 5 Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố theo hướng ngắn gọn, súc tích hơn, nâng cao chất lượng hơn để báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trước khi báo cáo Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt (dự kiến vào giữa tháng 9/2020).
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày Tờ trình tại kỳ họp
 
Theo dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 5, chủ đề của Đại hội đã được chỉnh sửa, bổ sung như sau: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Chủ đề này cơ bản vẫn giữ được các thành tố (về truyền thống, đặc trưng của Thủ đô; về Đảng và hệ thống chính trị; về yêu cầu, nhiệm vụ và về mục tiêu) như các dự thảo trước đây, đồng thời, cập nhật những vấn đề mới của Trung ương, nhấn mạnh yếu tố đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển và vai trò, vị thế Thủ đô, có tính hiệu triệu, khích lệ đối với Đảng bộ, nhân dân Thành phố.
 
Đáng chú ý, trong phần mục tiêu tổng quát, về chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đến năm 2025, theo gợi ý của Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê tính toán lại, điều chỉnh mục tiêu phấn đấu đạt mức 8.300 USD đến 8.500 USD, tích cực hơn so với chỉ tiêu tại Dự thảo lần thứ hai và lần thứ tư (8.100 USD đến 8.300 USD). Về chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Tiểu ban Văn kiện cũng đề xuất điều chỉnh giảm từ 30% xuống còn 20% để bảo đảm tính khả thi.
 
Hội nghị cũng đã được nghe Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.
 
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu khẳng định Dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị sớm, bài bản, có chương trình nghiên cứu để xây dựng luận cứ với nhiều hội nghị có chất lượng. Các đại biểu thống nhất cao với chủ đề, cơ bản đồng tình với nội dung tại dự thảo. Đồng thời góp ý một số nội dung đáng quan tâm.
 
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu tại hội nghị
 
Theo Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Dự thảo lần 5 Báo cáo chính trị của Thành ủy khóa XVI được chuẩn bị rất sớm, bài bản, có hẳn chương trình nghiên cứu và qua nhiều vòng góp ý có chất lượng và phổ biến rộng rãi; đặc biệt, có tổ chức hội nghị xin ý kiến Trung ương và Ban Chấp hành đã thông qua lần thứ 3. Đây là bản Dự thảo có chất lượng, chặt chẽ. 
 
Về đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng cho rằng, từng phần, mục rất rõ ràng, tuy nhiên, mục ưu điểm nên gọn hơn, khẳng định rõ hơn những kế quả đạt được, dùng những đoạn khẳng định trong từng lĩnh vực, không cần diễn giải, chứng minh. Đề nghị bổ sung thêm việc phân công, phân cấp trong quản lý đô thị còn chồng chéo, chậm được điều chỉnh tháo gỡ trong phần nguyên nhân và hạn chế…
 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn đánh giá, Dự tháo Báo cáo chính trị lần này đã tiếp thu hoàn chỉnh mức độ cao những góp ý của Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ. Đến nay, Dự thảo lần 5 Báo cáo chính trị có nội dung toàn diện, cấu trúc khoa học, hàm giá trị cao và thực tiễn. Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm, chúng ta đã giải quyết được cụm từ “nêu gương”, “sáng tạo, “đi đầu”, làm rõ hơn so với các dự thảo trước. Riêng về điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm cho rằng, chúng ta sẽ phải lập quy hoạch thành phố, hiện nay, chúng ta đang dùng cụm từ “quy hoạch phát triển Thành phố” nhưng theo Luật Quy hoạch không có từ “phát triển”. Do đó, cần củng cố và lập quy hoạch thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.
 
Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên thống nhất cao dự thảo báo cáo chính trị, cho thấy sự chuẩn bị rất công phu, khoa học. Trong những năm qua, Thành ủy ban hành Chỉ thị 15 đi vào cuộc sống rất thiết thực. Riêng trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, với sự vào cuộc sát sao quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã góp phần từng bước đẩy lùi dịch bệnh, củng cố niềm tin người dân với Đảng, Nhà nước. Về phương hướng nhiệm vụ, để đảm bảo sự tập trung thống nhất, Bí thư Huyện ủy Đông Anh đề xuất thành lập BCĐ cấp thành phố để đảm bảo tính thiết thực và yêu cầu đặt ra. Ngoài ra, thành phố cần thống nhất thực hiện nông thôn mới nâng cao để triển khai đồng bộ tại các huyện.
 
Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị
 
Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho rằng trong giai đoạn mới, TP cần coi nguồn nhân lực khoa học cũng chính là ưu thế của Thủ đô, lấy đó làm nhân tố quan trọng để hoạch định, phát triển Thủ đô. Theo Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, câu chuyện là cần cụ thể hóa thế nào trong cách thức triển khai.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật