Xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện (10:24 07/08/2020)


HNP - Sáng 7/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ứng Hòa, lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên chính thức với sự tham dự của 235 đại biểu đại diện cho hơn 8.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNĐ TP dự và chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội


Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Trưởng đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Đại hội; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Đại biểu dự Đại hội

Kinh tế phát triển vượt chỉ tiêu

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyễn Phi Thường nêu rõ: Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và sức sáng tạo của nhân dân; khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, lần thứ XXIV, có nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệnh Phạm Anh Tuấn trình bày cho thấy, 5 năm qua, Đảng bộ huyện đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, với 15/16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế của huyện phát triển và có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.399 tỷ đồng, vượt 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân/đầu người năm 2020 tăng gấp 2,1 lần so với năm 2015, vượt chỉ tiêu đề ra.

Cơ cấu ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ theo đúng mục tiêu đề ra, đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn như: trồng lúa sản lượng chất lượng cao, xây dựng nhiều mô hình kinh tế trang trại, nông sản công nghệ cao…; hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng mở rộng (năm 2020, giá trị thương mại, dịch vụ tăng bình quân là 11,28%/năm), đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Đặc biệt, huyện đã có 24/28 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều mặt chuyển biến tích cực. Số trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 84,4%, cao hơn tỷ lệ mặt bằng chung về trường chuẩn quốc gia của Thành phố.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Ứng Hòa xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện; thu hút mọi nguồn lực để tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế của huyện. Xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; tạo sự liên kết, hình thành chuỗi giá trị các sản phẩm, ngành nghề, địa phương, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, đưa kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững.

Tập trung xây dựng huyện văn minh, giàu đẹp

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng Đảng bộ và Nhân dân huyện Ứng Hòa đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ trên định hướng chung của Thành phố, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thị Bích Ngọc tán thành với những nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 11 nhóm giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực, đồng thời đề nghị Đại hội quan tâm một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu ngay sau Đại hội, Đảng bộ Huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết tới toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trong huyện, đồng thời nắm vững tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 để cụ thể hóa thành chương trình hành động của Huyện trong thời gian tới. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 song song với khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đạt kết quả quan trọng trong thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Chính phủ. Quyết tâm đưa nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Ứng Hòa theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả, bền vững giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 thành mục tiêu trước mắt cần làm ngay của huyện.

Đồng thời, Đảng bộ huyện cần chú trọng chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội của địa phương, trọng tâm là phấn đấu nâng chất lượng giáo dục, xây dựng đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khu vực nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao năng suất lao động, thực sự trở thành khâu đột phá quan trọng, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Phát huy các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến gắn với phát triển du lịch và làng nghề truyền thống của địa phương. Đồng thời, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân; không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện tốt việc cấp ủy viên dự họp với tổ chức cơ sở Đảng, thị trấn, chi bộ thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, có giải pháp để nhân rộng tác phong sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt, không né tránh những việc khó đến từng cấp ủy cơ sở.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền; hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành phục vụ nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý điều hành, cấp ủy và chính quyền các cấp cần linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể; lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để có những quyết sách và điều chỉnh hợp lý. Coi trọng và phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc tin tưởng Đảng bộ và Nhân dân huyện Ứng Hòa sẽ ra sức phấn đấu, tiếp tục có nhiều đóng góp để trong những năm tới Huyện Ứng Hòa phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.


Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t