Quận Tây Hồ phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch - văn hóa (11:34 05/08/2020)


HNP - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, sáng 5/8, Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã diễn ra phiên chính thức, với 159 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên toàn Đảng bộ quận tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Hoàng Trung Hải gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Kiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hoàng Văn Nghiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.
 
Các đại biểu dự Đại hội
 
Báo cáo Chính trị tại Đại hội, do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trình bày, chỉ rõ: 5 năm qua, quận Tây Hồ đã có bước phát triển khá toàn diện và vững chắc. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý bình quân tăng 14,01%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V đã đề ra. Cơ cấu kinh tế phát triển theo đúng hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trong đó ngành thương mại - dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh, đạt tỷ trọng 66,14%; công nghiệp ổn định với tỷ trọng đạt 33,53%. Cùng với giữ gìn và duy trì thương hiệu Chè sen Quảng An - Tinh hoa chè Việt, Hoa Đào Nhật Tân, quận đón nhận thêm danh hiệu làng nghề truyền thống Quất cảnh Tứ Liên và thương hiệu tập thể Xôi Phú Thượng. Số DN thành lập mới tăng 1.186 DN so với nhiệm kỳ trước. Trong 5 năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15.554 tỷ đồng, tốc độ thu ngân sách hàng năm tăng 13,26%, tăng 3,6 lần so với nhiệm kỳ trước.
 
Cùng với đó, Quận đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đô thị. Triển khai có kết quả Đề án “Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2018-2020” gắn với thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; diện mạo đô thị của Quận có nhiều chuyển biến tích cực; đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp thiết thực bảo vệ Hồ Tây, “vi