Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phải là Đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu đi đầu (11:23 04/08/2020)


HNP - Sáng 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên chính thức với 267 đại biểu đại diện cho gần 9.000 đảng viên trong toàn đảng bộ Khối. Dự Đại hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thương vụ Thành ủy: Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và đồng chí Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội XII Đảng bộ Khối đề ra
 
Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Phùng Khải Lợi cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố đã lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình công tác, 9 đề án của Đảng ủy Khối, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII Đảng bộ Khối đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.
 
Các đại biểu dự Đại hội
 
Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan và kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh Covid-19, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch chung của cả nước, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, Nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Chủ động khắc phục khó khăn, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao hơn mức bình quân chung của cả nước và nhiều địa phương khác. An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, nhất là các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng; nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác của cấp ủy; sinh hoạt chi bộ đã được Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hướng dẫn cụ thể góp phần tạo chuyển biến rõ nét chất lượng sinh hoạt đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên ngày càng thực chất, hiệu quả, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.
 
Đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu đi đầu
 
Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối đặt mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ. Cùng với đó, toàn đảng bộ sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.
 
Đảng bộ Khối cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị… Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối đề ra.
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ Khối, đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận và phân tích kỹ, đầy đủ và sâu sắc hơn, trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị thế, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố. Với vị trí là trái tim của cả nước, đồng thời là Đảng bộ có số lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đông nhất cả nước; theo đồng chí Bí thư Thành ủy, yêu cầu nhiệm vụ đối với Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố phải là Đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu đi đầu. Muốn vậy, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phải thực sự gương mẫu.
 
Bí thư Thành ủy cũng đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới. Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố cần phát huy vai trò kết nối hoạt động giữa các sở, ngành, các cơ quan, đoàn thể của Thành phố để nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Cùng với đó là thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong các năm tiếp theo góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan thuộc Đảng bộ Khối đảm bảo tinh gọn về bộ máy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo sự đồng thuận, thống nhất và giữ vững sự ổn định của đơn vị.
 
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội
 
Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối đối với công tác cải cách hành chính ở các sở, ngành Thành phố, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là chỉ số SIPAS, PAPI, cải thiện môi trường đầu tư. Thực hiện mục tiêu cải cách hành chính tại các cơ quan Thành phố phải đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô trong giai đoạn tới. 
 
Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; hoạt động và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát, hướng về cơ sở. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh công sở và nơi công cộng.
 
Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật