Đại hội Đại biểu lần thứ II Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (14:52 01/08/2020)


HNP - Sáng 01/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức. Dự đại hội có các đồng chí: Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Tổ trưởng Tổ công tác số 12 của Thành ủy chỉ đạo Đại hội; Nguyễn Doãn Toản, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP và 180 đại biểu đại diện cho 1.142 đảng viên của 87 chi, đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Đồng chí Đào Đức Toàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khoá mới


Báo cáo chính trị, do Phó Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long trình bày, nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa, chủ động hướng dẫn hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Mặc dù chịu ảnh hưởng xấu của tình hình kinh tế thế giới, song thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của Hà Nội vẫn đạt hơn 1,9 tỷ USD, bằng chỉ tiêu đề ra, tăng 32% so với giai đoạn 2011-2015. Giá trị doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách... đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cũng 5 năm qua, các khu công nghiệp của Hà Nội đã thu hút thêm gần 21.000 lao động tới làm việc.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã thành lập mới 53 tổ chức Đảng, tăng 70,2% so với đầu nhiệm kỳ về số lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới, nhất là trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chú trọng. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 517 đảng viên mới, đạt 103,3% kế hoạch.

Đại biểu dự đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đặt mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó là xây dựng các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh; đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực chăm lo, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển thuận lợi, ổn định và bền vững, bảo đảm hài hòa mối quan hệ lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động; chú trọng xây dựng hạ tầng xã hội và làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các khu công nghiệp.

Biểu quyết tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những kết quả mà Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cho biết, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội ban đầu được thành lập năm 2012, là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, với 5 tổ chức đảng và 248 đảng viên. Đến tháng 4/2016, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 775 ngày 13/4/2016 về việc nâng cấp Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành Đảng bộ cấp trên cơ sở với 51 tổ chức đảng, 760 đảng viên. Đây là một chủ trương rất đúng đắn của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Sau khi được nâng cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất đã nghiêm túc, khẩn trương, tập trung xây dựng hệ thống chính trị, kịp thời ban hành quy chế làm việc, phân công trách nhiệm trong tập thể cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả.

Cơ bản tán thành với những nội dung đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn nhấn mạnh bốn nội dung sau:

Thứ nhất, trước mắt, cần chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ Đảng ủy đến cơ sở, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời, nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế. Thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách khác của Thành phố, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo đại hội

Thứ hai, Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, trước hết thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm làm tốt công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012, của Ban Thường vụ Thành ủy và Kết luận số 67-KL/TU, ngày 10/7/2020, của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giai đoạn 2020 - 2025. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh nghiệp,…

Thứ ba, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phải thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp và Thành phố, trong đó cần chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố và các cấp có thẩm quyền có liên quan những chủ trương, giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ách tắc, thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất cũng như hoạch định chiến lược phát triển nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để tạo ra những bứt phá mới trong phát triển kinh tế.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, đổi mới phương thức, nội dung, hoạt động có chất lượng và hiệu quả thiết thực, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh, góp phần cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Khuyến khích, hướng dẫn, bảo đảm công bằng về lợi ích để thúc đẩy người lao động không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, sản xuất hàng hoá với năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh ngày càng cao. Chú trọng giải quyết việc làm ổn định cho người lao động, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,…

Tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn nhấn mạnh, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ tạo nên những bước chuyển biến tiến bộ mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá II

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy (khóa I), Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Phạm Khắc Tuấn khẳng định sẽ có giải pháp thực hiện tốt chương trình hành động để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Trong phiên làm việc buổi sáng, đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025:
- Doanh thu hằng năm đạt 8,6 tỷ USD; tốc độ tăng bình quân phấn đấu đạt 6%/năm.
- Xuất khẩu dự kiến đạt bình quân 5,4 tỷ USD/năm; tốc độ tăng trưởng trung bình 7,2%/năm.
- Nộp ngân sách đạt từ 250 triệu USD đến 300 triệu USD/năm; tăng trưởng trung bình 15%/năm.
- Đưa 2 đến 3 khu công nghiệp mới vào triển khai đầu tư hạ tầng và khai thác thu hút đầu tư.
- Phấn đấu hằng năm đạt 70% trở lên tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.
- Tỷ lệ đảng viên được quán triệt, học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo kế hoạch của Thành ủy, Đảng ủy đạt hơn 95%.
- Phát triển mới tổ chức Đảng với số lượng 6 tổ chức/năm; kết nạp 110 đảng viên mới/năm; cả nhiệm kỳ kết nạp 500 đảng viên mới.
- Phát triển mới tổ chức Công đoàn với số lượng 10 tổ chức/năm; phát triển mới 5.000 đoàn viên công đoàn/năm.
- Phát triển mới tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với số lượng 3 tổ chức/năm; phát triển mới 300 đoàn viên thanh niên/năm.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật