Công tác Tuyên giáo Thủ đô phải “Chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả” (11:23 31/07/2020)


HNP - Sáng 31/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 5 năm (2015-2020).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng Ngành Tuyên giáo Thủ đô


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý,...
 
Đóng góp tích cực vào kết quả chung của Thành phố
 
Diễn văn do Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày tại buổi gặp mặt, đã ôn lại chặng đường 90 năm truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. “Trong suốt 90 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
 
Hòa chung những kết quả Ngành Tuyên giáo của Đảng, trong những năm qua, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân và tạo tiền đề quan trọng đưa nghị quyết vào cuộc sống.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong ôn lại truyền thống 90 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng
 
Ngành Tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' theo chuyên đề hằng năm; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị cùng cấp triển khai các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua, nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.
 
Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cũng đã tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động tham mưu các đơn vị đẩy mạnh công tác nắm tình hình an ninh tư tưởng, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Ngành Tuyên giáo cũng thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt của công tác khoa giáo; thực hiện tốt công tác dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt và tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chi đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội...
 
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nêu rõ: Trải qua gần 90 năm nỗ lực phấn đấu xây dựng, trưởng thành, công tác tuyên giáo Thủ đô đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý. Đó là, trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào, công tác chính trị tư tưởng cũng phải làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn kiên định vững vàng con đường đã lựa chọn; không ngả nghiêng, dao động, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đặc biệt, công tác Tuyên giáo phải luôn bám sát thực tiễn, nhạy bén, kịp thời nắm mắt dư luận xã hội, dự báo và định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn...
 
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Phong kêu gọi kêu gọi mỗi cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng với hệ thống tuyên giáo Thành phố đoàn kết một lòng, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. "Mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngành Tuyên giáo Thủ đô là phải thực hiện hiệu quả phương châm "Bản lĩnh, đổi mới, chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả", bằng các hoạt động của mình, tạo ra bầu không khí chính trị tích cực, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong dân, từ đó tạo ra động lực phát triển cho Thủ đô và đất nước”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.
 
Chú trọng bám sát tình hình, diễn biến tư tưởng 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, thay mặt lãnh đạo Thành phố, chúc mừng và trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự cống hiến của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô qua các thời kỳ. Đồng chí nêu rõ: “Những thành tích chung của Thành phố trong những năm qua có sự tham gia tích cực, hiệu quả của hệ thống tuyên giáo. Thông qua đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố đã góp phần cổ vũ ý chí tự lực tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua trong lao động, sản xuất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Thành phố”.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng mà xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ta, dân tộc ta”, ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy; tập trung thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy, nhất là các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo.
 
Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền... trọng tâm là tuyên truyền, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp theo Quy định số 08 của Ban Bí thư.
 
Đặc biệt, Ngành Tuyên giáo cần tập trung tham mưu, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị đến hết năm 2020; trong đó, ngành tuyên giáo đóng vai trò “chủ công” trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội... qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể Ngành Tuyên giáo Thủ đô
 
Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý công tác Tuyên giáo phải chú trọng dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng để tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc. Cùng với đó, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác tuyên giáo, từ tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội đến tổ chức các hội nghị, với phương châm “Chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả”.
 
Đối với công tác báo chí - xuất bản, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao tính chủ động trong nắm bắt, phân tích, xử lý tình huống vấn đề, sự kiện, từ đó chủ động chiếm lĩnh thông tin để định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý để báo chí là cầu nối giữa Đảng với dân, là binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
 
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể, 10 cá nhân ngành Tuyên giáo Thủ đô có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 5 năm (2015-2020).

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật