Phát triển quận Thanh Xuân toàn diện, bền vững (12:10 31/07/2020)


HNP - Sáng 31/7, Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức với sự tham dự của 188 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 19.700 đảng viên thuộc 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quận.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khoá VI ra mắt Đại hội


Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt. Cùng dự đại hội có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện một số sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đại biểu dự đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa V Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong quận, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, trong đó, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Với những thành tích nổi bật trên toàn diện các lĩnh vực, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân quận Thanh Xuân vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Cờ thi đua Chính phủ năm 2015, Huân chương lao động Hạng Nhất lần 2 năm 2016, Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố các năm 2016, 2017, 2018, 2019.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân quận Thanh Xuân đã đạt được trong 5 năm qua.

Nhất trí với mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Quận đặt ra trong 5 năm tới, là: “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị. Nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị. Phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội, môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh; thực hiện quản lý xã hội theo mô hình chính quyền đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng chính quyền điện tử”, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ quận cần triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất, trong giai đoạn trước mắt, Đảng bộ Quận cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Cần kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch như giai đoạn 01, giai đoạn 02 đã thực hiện; khởi động lại toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch và đội phản ứng nhanh tại cơ sở. Các hoạt động cần tiến hành quyết liệt, tập trung hơn nữa để kịp thời ứng phó, ngăn chặn hiệu quả các ca mắc mới, không để lây lan rộng trong cộng đồng; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, phương tiện, trang thiết bị đáp ứng công tác phòng dịch. Giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, lên phương án bố trí lực lượng, cán bộ thường xuyên ứng trực 24/24/7 để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Các diễn biến mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thứ hai, Đảng bộ Quận cần tiếp tục đánh giá đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế của quận Thanh Xuân trong sự phát triển chung của Thành phố để xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Quận trong những năm tới. Chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh và phát huy mọi nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, cần tiếp tục triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt một cách có hiệu quả, sớm đưa Thanh Xuân trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao ở phía Tây nam của Thành phố.

Thứ ba, trên quan điểm xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới. Là địa bàn có nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng và lễ hội truyền thống, Đảng bộ Quận cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mô hình tổ dân phố “5 không”; thực hiện thật tốt các nội dung về xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách xã hội, công tác dân số, y tế, lao động việc làm, phòng chống dịch bệnh.

Thứ tư, tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự địa phương. Triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo thuận lợi cho phát triển.

Thứ năm, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chung của Quận. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận tiện để nhân dân giám sát; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung yêu cầu để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận cần tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Đồng thời, Ban Chấp hành cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn Quận xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với những giải pháp, biện pháp, có lộ trình, tiến độ thực hiện cụ thể từ nay đến năm 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá mới

* Trong sáng nay, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật