Xây dựng quận Bắc Từ Liêm thành đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” (14:43 30/07/2020)


HNP - Sáng 30/7, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc, với sự tham gia của 223 đại biểu đại diện cho 12.153 đảng viên, thuộc 45 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Dự Đại hội có các đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng Đại hội


Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ quận đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ I, tạo bước chuyển mạnh, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành 24/24 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra. 
 
Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Quận đã tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế của Trung ương, Thành phố đề ra. Kinh tế của Quận luôn duy trì mức tăng trưởng khá, năm sau tăng cao hơn năm trước. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Quận đạt 22.237 tỷ đồng, đến năm 2019 đạt 39.185 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình hằng năm đạt 15,2%. Cơ cấu giá trị sản xuất của Quận giai đoạn 2015 - 2020 chuyển dịch đúng hướng: Năm 2015 cơ cấu ngành thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ 21,9%, đến năm 2020, cơ cấu ngành thương mại, dịch vụ chiếm 30,3% tổng cơ cấu kinh tế trên địa bàn Quận. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng năm 2015 chiếm tỷ lệ 74,9%, đến năm 2020 tỷ lệ giảm xuống còn 68% tổng cơ cấu chung toàn Quận. Ngành nông nghiệp có xu hướng giảm dần từ 3,2% năm 2015 xuống còn 1,7% năm 2020.

Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2020 đạt 22.038 tỷ đồng, đạt 132% dự toán giao. Tổng chi ngân sách giai đoạn 2015-2020 đạt 8.615 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, Quận đã khởi công mới 300 dự án, hoàn thành 215 dự án. Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hạ tầng giao thông khung dần hình thành, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu do chia tách dần được đáp ứng; công tác đầu tư đạt kết quả tăng dần theo từng năm.
 
Các Đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, sự nghiệp văn hóa, xã hội của quận phát triển mạnh, toàn diện, đặc biệt là GD&ĐT, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác giảm nghèo đạt kết quả rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,04%…
 
Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận có chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ quận đã thành lập 25 tổ chức Đảng với 99 đảng viên chính thức. Ra mắt 30 tổ chức cơ sở đảng, phát triển 92 đảng viên mới trong các DN ngoài khu vực Nhà nước.
 
Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trí tuệ - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đó là xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm thành đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô. Kinh tế, xã hội phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Nhiệm kỳ tới, quận Bắc Từ Liêm đề ra nhiệm vụ, mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân chung hằng năm đạt 12-13%. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ đến năm 2025 chiếm khoảng 34%-35%. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu được TP giao hằng năm từ 5% đến 10%. Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm là 150-160 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 70%”.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của quận và đề nghị Đại hội thảo luận, đề ra những giải pháp khả thi để khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.
 
Tán thành với các mục tiêu, 20 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá và các nhóm giải pháp đã đề ra. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ quận quán triệt rõ phương châm “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.
 
Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng bộ quận quan tâm 5 nội dung. Trong đó, Quận cần tập trung các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Quận và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác hiệu quả tiềm lực đất đai, kiên quyết khắc phục tình trạng “chậm triển khai các dự án, các công trình công cộng” và “một số diện tích đất nông nghiệp chưa đưa vào khai thác sử dụng được”; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với đầu tư xây dựng hạ tầng văn hóa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh thu hút xã hội hóa đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư công. 
 
Cùng với đó, quận tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng các ngành thương mại, dịch vụ, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách quận. Quan tâm phát triển du lịch gắn với đô thị sinh thái, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; giữ gìn, phát huy giá trị thương hiệu sản phẩm nổi tiếng của Bắc Từ Liêm... Quan tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tích cực giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của DN. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy về củng cố các cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Ngoài ra, tập trung chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trí tuệ - phát triển”, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 39 đồng chí. 

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t