Tập trung xây dựng, phát triển Đông Anh thành quận (12:17 30/07/2020)


HNP - Sáng 30/7, Đảng bộ huyện Đông Anh khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư và lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Đại hội


Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Vương Đình Huệ. Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu cùng 235 đại biểu đại diện cho hơn 15 nghìn đảng viên thuộc Đảng bộ huyện.
 
Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội
 
Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Trung Kiên cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII đề ra. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế giai đoạn 2015-2020 ước đạt 156.075 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%/năm, vượt 1,7% so với chỉ tiêu đề ra (8,5%) và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thành phố (7,37%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm ước đạt 11.031 tỷ đồng, tăng bình quân 28,9%/năm. Tổng thu ngân sách Huyện ước đạt 16.073 tỷ đồng, tăng bình quân 28%/năm.
 
Huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng nông thôn mới; huy động trên 4.480 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội thiết yếu theo hướng đồng bộ, hiện đại. Với những kết quả đạt được, năm 2016, Đông Anh được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới với 23/23 xã đạt chuẩn, về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
 
Từ kết quả xây dựng nông thôn mới, huyện đã xây dựng và được Thành phố phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025. Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII đã ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Đề án, xác định rõ “đây là nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng, mang tính lịch sử của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Đông Anh”. Huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện 15 đề án thành phần, 24 đề án đầu tư xây dựng xã, thị trấn thành phường...
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, đạt kết quả khá toàn diện, đặc biệt công tác tổ chức, cán bộ có nhiều bước đột phá. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được chú trọng.
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đông Anh đề ra 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn tăng từ 10,2-10,5%; thu nhập bình quân đầu người/năm hơn 85 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 5.800 tỷ đồng; tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng 100%; diện tích không gian xanh đô thị đạt 10m2/người; diện tích đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng bằng hoặc hơn 4m2/người. Đảng bộ huyện cũng đặt mục tiêu hằng năm kết nạp 300 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm 90%... 
 
Đưa Đông Anh là trung tâm tài chính, dịch vụ, du lịch chất lượng cao
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân huyện Đông Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những kết quả đã nêu, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng chỉ ra một số hạn chế để Đại hội tập trung thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Đó là, kinh tế huyện tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư chưa tương thích với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu ngân sách chưa bền vững và chưa đáp ứng nhu cầu chi; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, chi bộ cơ sở và hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước ở một số cơ sở, một số lĩnh vực còn hạn chế...
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội
 
Cơ bản thống nhất với chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và khâu đột phá đã nêu trong Báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, trước hết, Đảng bộ huyện cần chú trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức quản trị của chính quyền; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu quản trị của chính quyền đô thị.
 
Đặc biệt, Đông Anh cần tập trung quyết liệt thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện lên quận đến năm 2025 đã được Thành phố phê duyệt. “Đây là nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng, mang tính lịch sử, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo tập trung, toàn diện, sâu sát của toàn Đảng bộ huyện và Đảng bộ Thành phố trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 
Đồng chí lưu ý, để thực hiện nhiệm vụ này, huyện cần tập trung triển khai 15 đề án thành phần; chỉ đạo phát triển kinh tế đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Đặc biệt, phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp, xây dựng.
 
Huyện cũng cần khuyến khích đầu tư vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp đô thị, trong đó, tập trung vào các loại hình: Cây cảnh, cây đô thị, hoa và các loại hình sản xuất theo mô hình công nghệ, tiết kiệm diện tích đất sử dụng, năng suất lao động cao. Đồng thời, tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn.
 
Bí thư Thành ủy yêu cầu Đông Anh cần đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch nông thôn mới. Trong đó, tập trung hoàn thành và thực hiện có hiệu quả thiết thực các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư gắn với phát triển đô thị; thực hiện đầu tư hạ tầng theo quy hoạch, tăng cường quản lý quy hoạch gắn với quản lý nhà nước về đất đai; xử lý dứt điểm những tồn tại về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để phát sinh các vi phạm mới.
 
Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, do vậy, Đông Anh cần chú trọng làm tốt công tác GPMB để triển khai thực hiện các dự án, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư xã hội vào huyện. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng phát huy vai trò trung tâm, nâng cao tính kết nối đồng bộ với hạ tầng các khu đô thị mới. 
 
“Tạo nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc để xây dựng Đông Anh trở thành trung tâm thương mại, tài chính, du lịch, dịch vụ chất lượng cao của khu vực phía Bắc Thủ đô, điểm nhấn là các đô thị thông minh, trung tâm mua sắm cao cấp, các khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe, trung tâm sáng tạo phục vụ cho nghiên cứu và phát triển”, Bí thư Thành ủy nêu rõ.
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư khóa mới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực. Thành công của Đại hội sẽ tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới, sức bật mới để đưa huyện Đông Anh sớm thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững; là thành phố thông minh, hiện đại bên bờ Bắc sông Hồng của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t