Sóc Sơn: Huy động mọi nguồn lực xây dựng đô thị vệ tinh (12:15 30/07/2020)


HNP - Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”, sáng 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức với 297 đại biểu đại diện cho gần 15 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.

Đoàn đại biểu MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng
 
Báo cáo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Quang Thanh cho biết: 5 năm qua, Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo; phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh; lựa chọn đúng và trúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Huyện chung sức, đồng lòng, hoàn thành đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI. Kinh tế của huyện tăng trưởng khá, tăng 9,64%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (nông nghiệp chỉ còn chiếm 8,71% trong khi Công nghiệp chiếm 52,96% và Dịch vụ là 38,33%). Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán Thành phố giao. Huyện đã chủ động thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. 
 
Đặc biệt, Đảng bộ huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; phát huy tối đa các nguồn lực vật chất, tinh thần trong nhân dân, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2020. Các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá, sinh thái theo hướng áp dụng công nghệ cao từng bước được hình thành, phát triển cả về quy mô và chủng loại sản phẩm. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng đồng bộ, khang trang; môi trường nông thôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. 
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, huyện đã có những biện pháp cụ thể, thiết thực trong thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; đặc biệt trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2018 và công phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành công chung của Thành phố. Chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn có nhiều tiến bộ. Các đối tượng chính sách được quan tâm chăm lo chu đáo, kịp thời, công khai, minh bạch. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 0,7%...
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm; phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, sâu sát, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tổ chức cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.854 đảng viên mới, thành lập 28 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 168 đảng viên, điều động, luân chuyển 102 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý…
 
Huy động mọi nguồn lực để xây dựng đô thị vệ tinh Sóc Sơn
 
Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Sóc Sơn tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát triển nhanh, bền vững về kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; quy hoạch và đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững...
 
Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã lựa chọn 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 02 khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ này. Hai khâu đột phá quan trọng được lựa chọn đó là: Thứ nhất, tập trung mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Sóc Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đánh giá cao Đảng bộ huyện đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đó là: Kinh tế trên địa bàn tăng trưởng khá song chưa phát huy tốt tiềm năng của địa phương. Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, các mô hình ứng dụng công nghệ cao chưa được nhân rộng và phát huy; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn để xảy ra nhiều vi phạm tồn đọng phải xử lý. Công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đã có đổi mới song chưa toàn diện, nhất là trong tập trung giải quyết một số vụ việc phức tạp...
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Cơ bản tán thành với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 02 khâu đột phá mà Đảng bộ huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Đảng bộ huyện cần tận dụng và phát huy các nguồn lực sẵn có; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; hoàn thành xây dựng và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy hoạch phát triển huyện và các quy hoạch xây dựng được duyệt. Chú trọng bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa, không gian, cảnh quan, kiến trúc đặc trưng. Tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và hạ tầng kỹ thuật khung làm tiền đề xây dựng đô thị vệ tinh Sóc Sơn.
 
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu huyện cần chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Trong đó, cần khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội. Quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của huyện. 
 
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý Đảng bộ huyện cần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
 
Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Các chỉ tiêu cụ thể của Đảng bộ huyện Sóc Sơn trong nhiệm kỳ 2020-2025: 
 
(1). Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân từ 11,0 - 12,0% trong đó: Dịch vụ 14,5 - 15,5%; công nghiệp, xây dựng 9,5 - 10,5%; nông, lâm, thủy sản 2,5 - 3,0%. 
(2). Cơ cấu kinh tế đến hết năm 2025: Dịch vụ (48,0%) - Công nghiệp, xây dựng (47,0%) - Nông, lâm, thủy sản (5,0%).
(3). Thu nhập bình quân đầu người: 70 - 75 triệu đồng/người/năm.
(4). Thu ngân sách Nhà nước (không kể đấu giá quyền sử dụng đất): tăng bình quân 10-12% /năm; 
- Thu từ đấu giá và sử dụng đất: tăng bình quân 10-15%/năm.
- Chi ngân sách nhà nước địa phương bình quân: tăng 20-30% so với tổng chi NSNN năm 2020.
(5). Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến hết 2025 có 30% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.
(6). Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%.
(7). Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 95%; Tỷ lệ trong độ tuổi lao động tham gia BHXH 45%, BHTN 35%.
(8). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: dưới 7%. 
(9). Duy trì tỷ lệ xã/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế: 100%.
(10). Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1% theo tiêu chuẩn mới.
(11). Tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa": 89%. 
(12). Tỷ lệ làng (thôn) hàng năm được công nhận danh hiệu "Làng văn hóa": 65% - 70%. Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa": 80%.
(13). Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia: 85%, trong đó, có ít nhất 08 trường đạt chuẩn mức độ 2.
(14). Tỷ lệ hộ gia đình được cung cấp nước sạch: 100%.
(15). Số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm: 300 đảng viên.
(16). Tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 85% trở lên.
(17). Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt 20%. Không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.
(18). 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; 70% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ sau đại học; 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có trình độ chuyên môn đại học; 95% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t