Thường Tín cần tập trung phát triển cơ sở hạ tầng theo tiêu chí của quận (12:24 28/07/2020)


HNP - Sáng 28/7, Đảng bộ huyện Thường Tín tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 9,3 nghìn đảng viên trong Đảng bộ huyện.

MTTQ và các đoàn thể Nhân dân chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín


Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ
 
Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiều Xuân Huy trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Thường Tín đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIII đề ra. Cụ thể, kinh tế của huyện tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; dịch vụ và thương mại; giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến năm 2020, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 57,33% (năm 2015: chiếm 54,5%), thương mại - dịch vụ chiếm 38,23% (năm 2015: chiếm 34,5%) và nông nghiệp chiếm 4,44% (năm 2015: chiếm 11%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm.
 
Công tác quản lý thu, chi ngân sách được thực hiện tốt; giai đoạn 2016 - 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo phân cấp quản lý thực hiện 3.078,62 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch Thành phố giao, tốc độ tăng thu bình quân 5,8%/năm. Thu ngân sách địa phương thực hiện 8.365,75 tỷ đồng, đạt 134,4% so với kế hoạch Thành phố giao. Chi ngân sách địa phương thực hiện 7.601,83 tỷ đồng, đạt 122,12% so với kế hoạch Thành phố giao. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 2.445 tỷ đồng, bình quân hằng năm đạt 22% - 26%.
 
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội
 
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện được đầu tư xây dựng đồng bộ theo hướng đô thị hiện đại. Huyện đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; văn hóa - xã hội được quan tâm thường xuyên, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Đến nay, số hộ nghèo giảm còn 1,15%.
 
Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đạt kết quả tích cực; đặc biệt là việc xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố các cơ sở yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp. Trong 02 năm (2018, 2019), Đảng bộ huyện không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.
 
Phát huy thế mạnh “đất danh hương, huyện anh hùng”
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín đã đạt được. Cơ bản thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém đã nêu trong Báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị Đại hội cần tiếp tục tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm tìm giải pháp khắc phục.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại Đại hội
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nêu rõ, Thường Tín là huyện của ngõ phía Nam Thủ đô, “đất danh hương, huyện anh hùng”, một vùng đất tươi đẹp, có nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng; giàu tiềm năng, lợi thế, để tạo sự phát triển bứt phá của huyện Thường Tín trong thời gian tới. Đồng chí đánh giá cao chủ đề và mục tiêu Đại hội, cũng là quyết tâm chính trị của Đại hội, trong đó phấn đấu đến năm 2025, cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; định hướng đến năm 2030, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí Quận của Thủ đô Hà Nội.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đã xác định: Quan tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông kết nối và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại các huyện chuẩn bị thành lập quận và các huyện phía Nam Thành phố. Vì vậy, Đảng bộ Huyện cần phát huy tiềm năng, thế mạnh, quyết liệt thực hiện các giải pháp đột phá, đổi mới để huy động tổng hợp các điều kiện, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững.
 
Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, phát triển cụm công nghiệp, gắn chặt chẽ hoạt động của các làng nghề với phát triển thương mại - dịch vụ trở thành ngành kinh tế chính trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu đảm bảo cân đối nhu cầu chi thường xuyên và tăng tích lũy để xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư cho phát triển sản xuất.
 
Đồng chí Đào Đức Toàn cũng đề nghị huyện rà soát và đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch huyện Thường Tín gắn với quy hoạch liên huyện và đô thị vệ tinh Phú Xuyên. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, trọng tâm là công tác lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025, phát triển diện tích đất đô thị hóa đạt 33,5% so với tổng diện tích đất đô thị được quy hoạch.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm khu trưng bày sản phẩm làng nghề huyện Thường Tín
 
Cùng với đó, cần chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với công tác quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường, trật tự xây dựng; thường xuyên kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm. Đặc biệt, phải làm tốt việc xử lý môi trường làng nghề, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với chế tài theo quy định để tập trung các cơ sở sản xuất vào các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch nhằm phát triển quy mô sản xuất lớn, giá trị gia tăng cao hơn và quản lý, bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.
 
Huyện cũng phải xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, huyện Thường Tín có bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống anh hùng cách mạng - quê hương của 68 nhà khoa bảng, đặc biệt là Danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của Thủ đô. Thành phố luôn mong muốn và tin tưởng Huyện không ngừng phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ Huyện trong sạch, vững mạnh; xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t