Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (14:40 25/07/2020)


HNP - Sáng 25/7, Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã chính thức khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa BCH Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025


Nhiều đổi mới trong hoạt động Hội
 
Khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VI Tô Quang Phán khẳng định: Đại hội tập trung làm việc với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Đây cũng là tiền đề tạo bước chuyển quan trọng trong chương trình hoạt động, công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
 
Trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ VI, phương hướng nhiệm kỳ VII (2020-2025), Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VI Kiều Thanh Hùng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và đạt kết quả tốt. Hội thực sự phát huy được vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô. Đặc biệt, đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Hoạt động của Hội thiết thực, cụ thể, gắn với chi hội, hội viên và hoạt động nghiệp vụ của cơ quan báo chí. 
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng bức trướng cho Hội Nhà báo thành phố Hà Nội
 
Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cũng xác định rõ 8 mục tiêu, 7 nhiệm vụ và 4 giải pháp sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của Hội Nhà báo trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí. 
 
Từng cơ quan báo chí cũng như từng nhà báo tự học, tự rèn, nhất là về bản lĩnh chính trị, tính khách quan, xây dựng và đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ cho các nhà báo-hội viên bằng nhiều hình thức; nâng cao hơn nữa chất lượng ngôn luận trên báo chí, làm cho báo chí vững vàng và sắc sảo hơn trong việc bình luận, phân tích, nhận định, hướng dẫn dư luận xã hội trước những vấn đề mới, vấn đề lớn, phức tạp… Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
 
Phản ánh chân thực và kịp thời mọi lĩnh vực
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Đại hội
 
Biểu dương sự đóng góp của Hội Nhà báo thành phố và báo chí Thủ đô vào thành tựu chung của Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Trong 5 năm qua, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và 20 cơ quan báo chí Thủ đô đã phản ánh chân thực và kịp thời mọi lĩnh vực, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, nêu bật những thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; tích cực tham gia tổ chức các sự kiện, các hoạt động thiết thực góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống văn hiến ngàn năm của dân tộc và của Thủ đô. 
 
Nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo trình Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cần quan tâm đến cả thuận lợi cũng như những thách thức, khó khăn để xác định nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp. Theo đó, Hội Nhà báo Hà Nội và các cơ quan báo chí cần có kế hoạch hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo đã được nêu tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. 
 
Song song với việc tiếp tục phát huy hiệu quả của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí Thủ đô cần chú trọng hơn nữa việc phát hiện, biểu dương "Người tốt, việc tốt", các nhân tố mới, các điểm hình tiên tiến, các mặt tích cực của đời sống xã hội. "Trước mắt, Hội Nhà báo thành phố cần làm tốt nhiệm vụ tập hợp đội ngũ, động viên, khích lệ, góp ý để báo chí Thủ đô làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm 2020", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen của Thành ủy cho các tập thể
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng nhấn mạnh, báo chí Thủ đô phải thực sự trở thành cầu nối giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước với nhân dân, cổ vũ nhân dân Thủ đô và cả nước thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, động viên khích lệ nhân dân tham gia các công việc của đất nước, của Thủ đô một cách sáng tạo, hiệu quả. Cần chú trọng hơn nữa tới nhiệm vụ xây dựng tình đoàn kết, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức người làm báo. Ngoài ra, thường xuyên đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cả về chính trị và về nghiệp vụ cho các nhà báo, hội viên bằng nhiều hình thức, qua đó bổ sung nguồn nhân lực báo chí có chất lượng cao…
 
Cùng với đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố và Trung ương về chế độ, chính sách liên quan đến báo chí. Theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, quy hoạch báo chí là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí. Hội nhà báo thành phố Hà Nội cần tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình triển khai Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, đồng thời quan tâm hơn nữa tới nguyện vọng chính đáng của hội viên…
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra cho Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo chí và người làm báo Thủ đô rất nặng nề. Song, lãnh đạo thành phố tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm đã được tích luỹ, đội ngũ những người làm báo Thủ đô sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng.
 
Nhân dịp này, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 7 cá nhân và 14 hội viên nhà báo đang làm việc tại các cơ quan báo chí Thủ đô có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động xây dựng Hội Nhà báo thành phố, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền của Thành ủy, thành phố Hà Nội và các ngành, các cấp trên địa bàn Thủ đô.
 
Hội Nhà báo Việt Nam cũng trao tặng bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 8 hội viên của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã có nhiều đóng góp trực tiếp trong công tác xây dựng hội và các hoạt động của Hội Nhà báo thành phố, Hội Nhà báo Việt Nam.
 
Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà trao bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân
 
Trước đó, trong phiên họp ngày 24/7, Đại hội đã bầu BCH Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Hội đã bầu ông Tô Quang Phán, Tổng Giám đốc - Tổng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tiếp tục là Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t