Quyết tâm xây dựng Handico trở thành một trong những Tổng công ty hàng đầu Thủ đô (14:23 23/07/2020)


HNP - Sáng 23/7, Đại hội đại biểu lần thứ V, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí: Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP cùng 168 đại biểu đại diện cho chính thức đại diện cho 1.400 đảng viên của 37 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty.

Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Handico nhiệm kỳ 2020-2025


Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Handico Phạm Tiến Đức nhấn mạnh: Giai đoạn 2015-2020, Chính phủ, Thành phố Hà Nội triển khai nhiều nghị quyết, chương trình xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Tranh thủ các điều kiện thuận lợi, lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã chủ động nghiên cứu áp dụng hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ, Ngành, Trung ương và Thành phố Hà Nội trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả giai đoạn 2016 - 2020 đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Giá trị sản xuất kinh doanh 58.427 tỷ đồng - tăng trưởng bình quân đạt 6,5%/năm; Giá trị doanh thu 45.306 tỷ đồng (101,4% so với kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020); Nộp ngân sách 5.510 tỷ đồng (192,6% so với kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020); Lợi nhuận 3.504 tỷ đồng (127,4% so với kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020); Thu nhập bình quân tăng từ mức 5.500.000 đồng lên mức 7.000.000 đồng/người/tháng (tăng 27,3% so với năm 2015); đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho hơn 20.000 CBCNVLĐ.
 
Hoạt động đầu tư phát triển dự án tiếp tục được xác định là lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi, giữ vai trò chủ đạo của Tổng công ty, với giá trị đạt 27.705 tỷ đồng (tăng 36,3% so với thực hiện nhiệm kỳ 2010-2015), chiếm tỷ trọng 47,5% tổng giá trị sản xuất kinh doanh; Hoạt động thi công xây lắp duy trì là một trong những hoạt động sản xuất kinh doanh quan trọng. Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 12.607 tỷ đồng (tăng 5,9% so với thực hiện nhiệm kỳ 2010-2015), chiếm tỷ trọng 21,6% tổng giá trị sản xuất kinh doanh; Tổng công ty tiếp tục phát triển và khai thác hiệu quả các sản phẩm bất động sản cho thuê; quan tâm, chú trọng nâng cao năng lực quản lý, vận hành sau đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo nguồn doanh thu ổn định, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững cho Tổng công ty, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 3.774 tỷ đồng (tăng 85,6% so với thực hiện nhiệm kỳ 2010-2015), chiếm tỷ trọng 6,4% tổng giá trị sản xuất kinh doanh…
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty quan tâm, chú trọng đặc biệt tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Trên cơ sở kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty: cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 16, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 08 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV và 05 chương trình, 03 chuyên đề công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Tổng công ty. Qua đó CBCNV, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, có động cơ đúng đắn và tự nguyện phấn đấu trở thành đảng viên, xác định rõ trách nhiệm của người đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tại Đảng bộ Tổng công ty.
 
Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nhiệm kỳ qua đã tổ chức cho 251 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 230 đảng viên tham gia các lớp đảng viên mới, cử 18 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Tổng công ty đã kết nạp 300 đảng viên mới, công nhận 253 đảng viên chính thức…
 
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Handico Phạm Tiến Đức cũng cho biết: Với quyết tâm “Đoàn kết, tâm huyết, trí tuệ, đổi mới, xây dựng tổng công ty phát triển bền vững, là một trong những tổng công ty hàng đầu của Thủ đô”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Handico đề ra mục tiêu là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc; hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, phát triển giá trị thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tiếp tục là một trong những Tổng công ty hàng đầu của Thủ đô”. Handico cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện như: Chỉ tiêu phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025: Tổng giá trị 5 năm 2021-2025: giá trị sản xuất kinh doanh 62.790 tỷ đồng, 1.057.000m2 sàn xây dựng nhà ở, tổng doanh thu 47.100 tỷ đồng, nộp ngân sách 5.730 tỷ đồng, lợi nhuận 3.645 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 8-12%; Phấn đấu thu nhập bình quân năm 2025 đạt 8.300.000 đồng/người/tháng; Kết nạp 30-50 đảng viên mới/năm; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 75% trở lên; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 75% trở lên, trong đó tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%; Phấn đấu trên 70% tổ chức đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng bộ Handico xác định 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp xây dựng Đảng và 7 nhóm giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, Đảng bộ tiếp tục định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đa ngành, nghề với sản phẩm mũi nhọn là đầu tư kinh doanh phát triển nhà và đô thị, ưu tiên phát triển tạo lập quỹ bất động sản cho thuê. Handico cũng sẽ tiếp tục rà soát hiệu quả các dự án; quan tâm triển khai đầu tư các dự án có lợi thế; tìm kiếm, phát triển dự án mới; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước…
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động Tổng Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo; đã cụ thể hóa 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy thành 5 chương trình công tác, 3 chuyên đề toàn khóa của Đảng bộ Tổng Công ty; có định hướng chiến lược cho sự phát triển ổn định, bền vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh, chú trọng triển khai. Cùng với đó, xác định lĩnh vực mũi nhọn là đầu tư phát triển nhà và đô thị, 5 năm qua, với sự chỉ đạo điều hành khoa học, quyết liệt của Tổng Công ty, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thành viên, đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm đề ra; đã có nhiều dự án khởi công, hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tổng Công ty là đơn vị đứng đầu Thành phố về xây dựng và quản lý nhà tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho sinh viên, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của Thành phố; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020… Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chúc mừng và biểu dương thành tựu mà Đảng bộ Handico đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Nhấn mạnh trong những năm tới, với tốc độ phát triển và đô thị hóa nhanh của thành phố, Hà Nội tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng chí đề nghị trên cơ sở đó, Tổng Công ty cần nắm bắt những thuận lợi, đề ra những giải pháp đồng bộ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, mạnh sản xuất kinh doanh, tiếp tục xây dựng Tổng Công ty phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng là Tổng Công ty hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng.
 
Cơ bản tán thành với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, tâm huyết, trí tuệ, đổi mới, xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững, là một trong những Tổng công ty hàng đầu Thủ đô”, các nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá, đồng chí Đào Đức Toàn chỉ rõ Đảng bộ Handico cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, tăng cường mối quan hệ của Tổng Công ty mẹ với các đơn vị thành viên. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được UBND Thành phố phê duyệt; xây dựng bộ máy quản lý, điều hành của Tổng Công ty mạnh, hiệu quả; các công ty thành viên phát triển bền vững, có mối liên kết với nhau ngày càng chặt chẽ trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh  nghiệp, cổ đông và người lao động. Phát huy vai trò của Tổng Công ty đóng góp xây dựng các công trình trọng điểm, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh của Thành phố; Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
 
Thay mặt Đoàn chủ tịch và các đại biểu dự đại hội Bí thư Đảng ủy khóa IV, Chủ tịch Hội đồng thành viên Handico Trương Hải Long tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và khẳng định, Đảng bộ Handico sẽ đoàn kết phấn đấu để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.
 
Sáng cùng ngày, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Handico khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t