Đồng chí Nguyễn Văn Thọ tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025 (13:59 23/07/2020)


HNP - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, tập trung, trí tuệ, sáng 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội


Diễn ra trong 3 ngày (21-23/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ huyện; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ mới. Các ý kiến tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều nội dung phong phú, thiết thực, sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,...
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 37 đồng chí Ban Chấp hành khóa mới; bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện Quốc Oai đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai khóa XXII tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 97,29%.

Đại hội đã đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án để thực hiện 15 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 13 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu.

Trong đó, Quốc Oai phấn đấu tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn hằng năm 11-12%, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm; có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t