Phát huy thương hiệu, nâng cao vị thế, hình ảnh HANCORP (14:23 23/07/2020)


HNP - Với chủ đề “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển bền vững”, sáng 23/7, Đảng bộ Tổng Công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, với 141 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 1.200 đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Đại hội


Giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh
 
Báo cáo chính trị do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bùi Xuân Dũng trình bày đã khẳng định, giai đoạn 2015-2020, ngành Xây dựng gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty và các cấp ủy cơ sở, Tổng Công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm, trong đó thi công xây lắp vẫn là ngành nghề chủ lực mang tính truyền thống và thế mạnh đã được phát huy cao độ.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty được giữ vững, ổn định, có mức tăng trưởng khá; đảm bảo doanh thu hơn 19.500 tỷ đồng, đạt lợi nhuận gần 850 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 680 tỷ đồng. Tổng Công ty đã đảm nhận thi công nhiều công trình lớn, trọng điểm của quốc gia và Thành phố, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn và chất lượng, tiêu biểu như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh... Các dự án bất động sản mang thương hiệu Hancorp đều được xã hội quan tâm, đánh giá cao như Dự án Đoàn ngoại giao 62ha đã góp phần cùng Thành phố nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo dựng diện mạo đô thị Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.
 
Đặc biệt, Đảng bộ Tổng Công ty đã chủ động có những giải pháp hữu hiệu thực hiện chiến lược tái cấu trúc các doanh nghiệp, mang lại hiệu quả; xác định chiến lược kinh doanh, tập trung vào hai lĩnh vực chính, đó là: Xây dựng và bất động sản. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện thoái 100% vốn nhà nước tại 3 đơn vị; đồng thời, đầu tư thêm vốn tại các đơn vị, tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, giảm áp lực tài chính cho Tổng Công ty. 
 
Quang cảnh Đại hội
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị trong doanh nghiệp cổ phần; xây dựng thương hiệu, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đã có nhiều giải pháp chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo ổn định đời sống cho hơn 10 nghìn cán bộ, công nhân viên, người lao động (với thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng (năm 2019).  
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng công ty đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với cách làm hiệu quả, thiết thực; đã sắp xếp lại mô hình tổ chức đảng, chuyển giao các đảng bộ, chi bộ cơ sở về trực thuộc tại các địa phương; kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra; thành lập tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn ở 100% doanh nghiệp; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao…
 
Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng Công ty sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu, lấy sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng đảng là then chốt, phấn đấu xây dựng Tổng Công ty trở thành doanh nghiệp xây dựng lớn hàng đầu tại Việt Nam. Hoàn thành việc bàn giao Công ty mẹ là DN Nhà nước sang công ty cổ phần, tiếp tục thực hiện lộ trình thoái hết 100% phần vốn Nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng Công ty. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng Công ty, thường xuyên nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế từng thời kỳ với mục tiêu xây dựng thương hiệu Hancorp ngày càng phát triển bền vững…
 
Phát huy thương hiệu, nâng cao vị thế, hình ảnh HANCORP
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cơ bản tán thành với 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ Tổng Công ty đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng bộ Tổng công ty cần bám sát những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và Thành phố, thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn mới, trọng tâm là: Tiếp tục hoàn thiện mô hình sản xuất kinh doanh đi đôi với việc đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp; phát triển Tổng Công ty ở hai lĩnh vực mũi nhọn là xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản, đạt mức tăng trưởng bền vững; phát huy thương hiệu, nâng cao vị thế, hình ảnh Hancorp ở thị trường trong nước và khu vực. 
 
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng Công ty cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác nguồn lực hiện tại; đảm bảo tiến độ, chất lượng đối với từng công trình, dự án, tạo sự đột phá trong việc triển khai, thi công, hoàn thành các công trình, gắn liền với biểu tượng/thương hiệu của Tổng Công ty; coi trọng ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại chuyên sâu đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực thi công xây lắp của Tổng Công ty. Chú trọng chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức làm chủ thiết bị và công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh; đi đôi với giải quyết việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. 
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu Đảng bộ Tổng Công ty tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là các cấp ủy, chi ủy; phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước hết là đội ngũ chủ chốt của cấp ủy và lãnh đạo các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Đồng chí Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty.
 
Một số chỉ tiêu phấn đấu của Đảng bộ Tổng Công ty xây dựng Hà Nội - CTCP nhiệm kỳ 2020-2025:
- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 5-10%
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 2-3%
- Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt từ 5-10%
- Tất cả các Công ty thành viên đều có cổ tức phù hợp chi cho các cổ đông
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng
- Đầu tư 1-2 dự án khu đô thị, nhà ở tại các thành phố lớn
- Đầu tư 2-3 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp
- Đầu tư, đưa vào sản xuất 1-2 nhà máy sản xuất vật liệu mới, vật liệu thân thiện môi trường
- Tham gia đầu tư 1-2 dự án BOT, BT về hạ tầng giao thông như cầu đường, sân bay, bến cảng
- Hàng năm phấn đấu 70% tổ chức cơ sở Đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Hàng năm 70-75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Phấn đấu nhiệm kỳ này kết nạp từ 200-250 đảng viên mới

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t