Giữ vững vị trí doanh nghiệp chủ lực của thành phố trong phát triển vận tải hành khách công cộng (11:20 23/07/2020)


HNP - Sáng 23/7, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thành phố… Tham dự đại hội có 144 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên thuộc 22 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội


Những năm qua, với nhiệm vụ của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giữ vai trò chủ lực của Thành phố trong lĩnh vực giao thông công cộng, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như: Sản lượng các lĩnh vực chủ đạo của Tổng Công ty bao gồm vận tải hành hành công cộng bằng xe buýt, bến xe, điểm đỗ xe tiếp tục tăng trưởng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. 
 
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt trên 12%, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, đảm bảo việc làm cho gần 10.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động với mức thu nhập trung bình tiên tiến trên 7 triệu đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. 
 
Các đại biểu dự Đại hội
 
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện chủ trương của Thành phố về ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng, Tổng Công ty đã rất nỗ lực triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển xe buýt giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”, đã tập trung nguồn lực đầu tư tạo nên những phát triển vượt bậc cho hoạt động xe buýt về cả chất và lượng với quy mô tuyến tăng gần gấp đôi so với các giai đoạn trước, góp phần quan trọng cho sự phát triển của mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Thủ đô nói chung và tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định của Tổng Công ty nói riêng. 
 
Mạng lưới của xe buýt Thành phố ngày càng hoàn thiện tính kết nối và mở rộng. Đến thời điểm tháng 9/2017, Tổng Công ty đã hoàn thành mục tiêu xóa vùng “trắng” xe buýt có trợ giá tại các huyện ngoại thành của Thủ đô sau mở rộng.
 
Giai đoạn 2016 - 2019, đã mở mới 31 tuyến buýt và mở rộng 15 nhánh tuyến buýt, nâng tổng số tuyến vận hành của Tổng Công ty lên 62 tuyến và 31 nhánh tuyến, chiếm gần 80% mạng lưới xe buýt trợ giá của Thành phố. 
 
Chất lượng dịch vụ xe buýt có những chuyển biến tích cực, được nhân dân ghi nhận. Tổng Công ty đã đầu tư thay mới trên 500 xe buýt chất lượng cao tiêu chuẩn khí thải EURO4, trong đó thí điểm 32 xe buýt sàn thấp tiêu chuẩn Châu Âu. Hình ảnh xe buýt ngày càng trở nên thân thiện hơn; việc ứng dụng công nghệ được đẩy mạnh để tăng cường quản trị và gia tăng tiện ích phục vụ hành khách. Ngoài ra, Tổng công ty đã phát triển nhiều loại hình xe buýt mới không trợ giá đáp ứng nhu cầu đa dạng của hành khách: mở mới 02 tuyến xe buýt chất lượng cao kết nối với sân bay quốc tế Nội Bài; khai trương tuyến xe buýt du lịch City tour 2 tầng thoáng nóc đầu tiên tại Hà Nội theo hình thức Hop on Hop off, tạo thêm điểm nhấn cho hình ảnh du lịch của Thủ đô.
 
Bên cạnh việc thực hiện thắng các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng bộ luôn được chú trọng, tập trung cao. Chất lượng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động được nâng lên. Đảng ủy Tổng Công ty đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt kết quả bước đầu quan trọng cả trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng viên và cán bộ, công nhân viên, người lao động. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty đã đạt được trong 5 năm qua.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình, những giải pháp chủ yếu của Đảng bộ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu 5 vấn đề Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ mới. Trước mắt Tổng Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống việc làm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19.
 
Chủ tịch UBND thành phố cho biết, chủ trương của thành phố từ nay đến 2025 và định hướng đến năm 2030 là phát triển đồng bộ, hiện đại và mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó sẽ tập trung ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng để từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, vì vậy, xe buýt vẫn là loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực của thành phố từ nay đến năm 2030. “Nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với Tổng Công ty vẫn là giữ vai trò chủ lực của thành phố trong việc phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, bến xe và bãi đỗ xe công cộng”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.
 
Cùng với đó, Tổng Công ty cần tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu cho thành phố ban hành cơ chế, chính sách trong phạm vi thẩm quyền của thành phố hoặc báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho cơ chế đặc thù để Tổng Công ty có điều kiện triển khai các nhiệm vụ thành phố giao, nhất là nguồn vốn đầu tư và cơ chế đặt hàng cho doanh nghiệp nhà nước phù hợp với quy định hiện hành.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cổ phần hóa bảo đảm chất lượng và tiến độ được phê duyệt. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với việc hoạch định chiến lược, định hướng phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn mới.
 
Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Tổng Công ty kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
 
Tiếp tục phát huy dân chủ và chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác của các tổ chức  đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; khơi dậy tinh thần yêu nghề, yêu lao động, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, động viên mọi nguồn lực góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t