Hà Nội kiến nghị tiếp tục thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện (15:29 14/07/2020)


HNP - Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội họp phiên thứ 18 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.


Tham dự phiên họp có các Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.

Sắp xếp, giảm được 2.078 thôn, tổ dân phố

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các nội dung công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế. Trong đó, Thành phố đã tập trung triển khai việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn. Đến nay, toàn Thành phố đã có 11 quận, huyện, thị xã, 515/579 (88,9%) xã, phường, thị trấn và 3.520/7.527 (46,7%) thôn, tổ dân phố tiến hành sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách; toàn Thành phố cũng giảm được 2.708 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp (giảm 34%, từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ dân phố).

Ban Thường vụ Thành ủy cũng phê duyệt, ban hành Đề án 32-ĐA/TU ngày 19/6/2020 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, bắt đầu thực hiện từ 1/7/2020. Theo đó, sẽ giảm 4 lãnh đạo cấp phó (16%), giảm 13 lãnh đạo cấp phòng/ban (21,67%). Ở cấp huyện trung bình giảm từ 3-4 cấp phó chuyên trách.

Thực hiện các nội dung tại phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ hoàn thiện Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố” để trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện. Ngoài ra, UBND Thành phố đã thống nhất phương án sắp xếp 2 chi cục và 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phương án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp (từ 21 xuống 10, giảm 11 trường) và các cơ sở bảo trợ xã hội (từ 12 cơ sở còn 5 cơ sở)...

Báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch 171-KH/TU về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chỉ đạo, cơ bản hoàn thành 2/3 nội dung, đó là xây dựng, đề xuất cơ chế giám sát của HĐND Thành phố, quận với UBND phường; đổi mới phương thức hoạt động của HĐND Thành phố, các quận, huyện, thị xã; các xã, thị trấn và xây dựng dự thảo Đề án rà soát tổ chức bộ máy HĐND các quận, huyện, thị xã; các xã, thị trấn; đề xuất tổ chức bộ máy và số lượng đại biểu HĐND các quận, huyện, thị xã.

Về phương án tổ chức mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà báo cáo, tính đến 10/8/2020, sẽ kết thúc 2 năm thí điểm theo Quyết định 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Xây dựng để tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thí điểm và xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương về mô hình tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện. Kết quả thực hiện cho thấy, các quận, huyện, thị xã đã xây dựng cơ chế phối hợp, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, MTTQ, Ủy ban Kiểm tra các cấp nên đã phát huy hiệu quả, rõ trách nhiệm, kết quả quản lý trật tự xây dựng tại các quận, huyện, thị xã tốt hơn. Trên cơ sở đó, liên Sở Nội vụ và Sở Xây dựng đã có tờ trình, báo cáo UBND Thành phố xin ý kiến Ban Chỉ đạo, trình Chính phủ tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện như hiện nay, thời gian thí điểm 3 năm, kể từ ngày 10/8/2020.

Rõ trách nhiệm chính quyền cấp huyện, cấp xã trong quản lý trật tự xây dựng

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ quản lý, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế được triển khai đồng bộ ở cả khối đảng, đoàn thể; khối chính quyền và HĐND. Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thống nhất việc tiếp tục thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng và Trung tâm y tế trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã, song cần có quy chế phối hợp giữa các sở chuyên ngành với UBND các quận, huyện, thị xã. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy sớm tham mưu, xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Còn theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, việc thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện đã cho thấy hiệu quả, nhất là đã ràng buộc trách nhiệm đối với UBND cấp huyện, cấp xã, giúp giảm đáng kể tỷ lệ vi phạm trật tự xây dựng. Do đó, rất cần thiết phải tiếp tục thí điểm thêm 3 năm để đánh giá hiệu quả cụ thể. Đồng chí cũng cho biết, trong tháng này, 9 Sở sẽ chuyển về làm việc tập trung tại Khu liên cơ quan thành phố; tại đây sẽ bố trí tại tầng 1 bộ phận “một cửa” tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính chung cho các sở. Ngoài ra, Thành phố cũng đang triển khai việc nghiên cứu, xây dựng một số trung tâm phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thành phố.

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, song, Ban Chỉ đạo Thành phố đã lãnh đạo tập trung, chỉ đạo quyết liệt, gắn thực hiện việc quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiến độ và chất lượng công việc đáp ứng yêu cầu. Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách; cùng với đó, Thành phố có các hình thức tôn vinh, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn nghỉ công tác do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm, điều này thể hiện tính nhân văn và sự quan tâm của Thành phố.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo bám sát các nội dung, nhiệm vụ công tác cả năm để có điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Trong đó, cần tiếp tục làm tốt hơn công tác truyền thông về thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Công chức và Luật Viên chức để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cán bộ, công chức và người dân. Trong quá trình thực hiện, cần quán triệt và thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là về tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo sự công bằng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung hoàn thành việc sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp và các cơ sở bảo trợ xã hội; 2 chi cục và 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng mô hình tổ chức Trung tâm điều hành thông minh Thành phố, trước mắt, tập trung thực hiện chức năng điều hành giao thông thông minh… Đặc biệt, hoàn thành việc xét tuyển đối với giáo viên hợp đồng có đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước theo chỉ đạo của Thành phố và Bộ Nội vụ, đảm bảo cơ bản tuyển hết những trường hợp đủ điều kiện.

Bí thư Thành ủy cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả 2 năm thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để báo cáo Chính phủ tiếp tục cho phép thực hiện thí điểm mô hình này.

* Tại kỳ họp thứ 15, ngày 7/7 vừa qua, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, ngoài các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ, cán bộ, công chức cấp xã và viên chức nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng/người. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm được hỗ trợ mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng... Tổng số người dự kiến được hưởng hỗ trợ là 10.452 người với tổng kinh phí dự kiến là 4 tỷ 291 triệu đồng.

* Về xét tuyển giáo viên hợp đồng, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức đối với 2.034 giáo viên hợp đồng có đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Đợt xét tuyển này có 3 đặc cách, trong đó mỗi giáo viên sẽ có 2 lần thay đổi nguyện vọng đăng ký và có thể đăng ký xét tuyển ở tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho các giáo viên và không phải cạnh tranh.  

Đến nay, Ban Chỉ đạo xét tuyển Thành phố đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã về nguyên tắc tiếp nhận phiếu đăng ký, tiến độ thời gian thực hiện quy trình xét tuyển tại các đơn vị, hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/7/2020. Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trong tháng 8/2020.

 


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật