Quận Cầu Giấy: Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới (19:54 09/07/2020)


HNP - Sáng 9/7, Đảng bộ quận Cầu Giấy khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tham dự Đại hội có 206 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên Đảng bộ quận.

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Đại hội


Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ quận luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, tập trung thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V đã đề ra.
 
Nổi bật, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy Cầu Giấy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận thành 5 chương trình công tác toàn khóa. Quận ủy cũng xác định 3 khâu đột phá để hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương và đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, quản lý đội ngũ cán bộ. Nhờ đó, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn quận 5 năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại có tốc độ tăng bình quân 14,47%/năm (chỉ tiêu: 13,5-15%/năm); giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng bình quân tăng 11,15%/năm (chỉ tiêu: 8,5-12%/năm)...
 
Nếu như năm 2016, Cầu Giấy xếp thứ 18/30 quận, huyện, thị xã về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, thì năm 2019 quận đã vươn lên xếp thứ nhất. Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ; khu dân cư cũ đã cơ bản kết nối với các khu đô mới, diện mạo đô thị của quận ngày càng khang trang, hiện đại…
 
Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đạt được những kết quả quan trọng; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành luôn đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ mới được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần giúp quận Cầu Giấy được Thành ủy khen thưởng đơn vị “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020".
 
Đaị biểu dự Đại hội
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Cầu Giấy quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân… với 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 nhóm giải pháp. Đảng bộ quận cũng phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 10-12%; phấn đấu trong nhóm dẫn đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính; phấn đấu không để phát sinh hộ nghèo mới theo tiêu chuẩn của thành phố… Về xây dựng Đảng, số đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 140-160 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%...
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ quận Cầu Giấy đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng tình với những hạn chế, tồn tại cần khắc phục nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận, lựa chọn đúng các giải pháp hữu hiệu để khắc phục, tạo bước đột phá, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.
 
Nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ quận Cầu Giấy, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố trong điều kiện thuận lợi, thời cơ đan xen với không ít khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đã vững vàng vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Đại hội
 
Nhất trí với chủ đề Đại hội, trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ quận tập trung tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Thu hút đầu tư phát triển; ưu tiên các ngành, lĩnh vực có trình độ, chất lượng và mức tăng trưởng cao, nhất là những lĩnh vực là thế mạnh của quận. Tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, chú trọng thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo chuyển biến mạnh về xây dựng, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.
 
Cùng với việc tập trung tạo chuyển biến mới và rõ nét trên 03 khâu đột phá quận đã xác định, cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng…, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị, cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ quận dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.
 
* Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy khóa V tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu đạt 98,54%.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t