Mỹ Đức xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn (16:53 09/07/2020)


HNP - Sáng 9/7, Đảng bộ huyện Mỹ Đức tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực đổi mới sáng tạo vươn lên; xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô”.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố chúc mừng Đại hội


Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản cùng 256 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 8,5 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.
 
Hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra
 
Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nỗ lực vượt lên, thực hiện hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao.
 
Cụ thể, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng phát triển ổn định, bình quân 10,3%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, thương mại - dịch vụ chiếm 40,4%, nông nghiệp chiếm 26,2% và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 33,4%. Xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện. Trong 5 năm qua, toàn huyện có 17/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cũng hình thành phát triển một số mô hình kinh tế hàng hóa, chuyển đổi trên 12 nghìn hecta sang trồng lúa chất lượng cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản...
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trò chuyện với các đại biểu tham dự Đại hội
 
Huyện cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước, tổng thu trong 5 năm ước đạt 1.358 tỷ đồng, tăng 150% so với nhiệm kỳ trước. Hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống điện, chiếu sáng được tập trung đầu tư, hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người của huyện ước đạt 48 triệu đồng/người/năm, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%.
 
Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ. Huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn đối với các tổ chức cơ sở đảng, trong đó, có 3 tổ chức đảng tại xã Đồng Tâm, gắn với tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy, trong đó, có 3/6 đã giải quyết triệt để các nội dung. Công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đạt kết quả tích cực, nhất thể hóa nhiều chức danh gắn với kiêm nhiệm, qua đó giúp tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Cũng trong 5 năm qua, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 79 lượt tổ chức đảng và 72 đảng viên, thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng, 139 đảng viên...
 
Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Mỹ Đức cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, sản xuất nông nghiệp của huyện còn manh mún, nhỏ lẻ; du lịch, dịch vụ chậm đổi mới, tính cạnh tranh yếu; việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. An ninh nông thôn, an ninh tôn giáo vẫn còn diễn biến phức tạp, quá trình giải quyết “điểm nóng” tại xã Đồng Tâm đã bộc lộ sự yếu kém của hệ thống chính trị và sai phạm của cán bộ thôn, xã, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện. Kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức huyện còn chưa nghiêm túc...
 
Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, yếu kém và dự báo bối cảnh, tình hình 5 năm tới, Đảng bộ huyện Mỹ Đức đã đề ra mục tiêu tổng quát, 19 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, huyện tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững; chọn mũi nhọn du lịch, dịch vụ làm trung tâm đột phá phát triển kinh tế; chuyển đổi mạnh các mô hình kinh tế nông nghiệp có tính cạnh tranh cao và gắn với du lịch... Với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng trở lên, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Khai thác, phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế để phát triển
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức đến năm 2030, huyện Mỹ Đức là vành đai xanh của Thủ đô, phải bảo đảm ổn định diện tích 7.500ha đất trồng lúa; kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tâm linh chùa Hương gắn với các khu du lịch sinh thái… Đây là những lợi thế và cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển trong thời gian tới. “Điều quan trọng là Đảng bộ huyện cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, từng khu vực, tập trung khai thác mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thành phố và các quận, huyện bạn; phát huy tối đa nội lực cùng với tính cần cù, chịu khó và trách nhiệm của người dân trong lao động, sản xuất, kinh doanh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, rút ngắn khoảng cách và vươn lên so với các quận, huyện khác của Thành phố”, Bí thư Thành ủy gợi mở.
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Bí thư Thành ủy cho rằng, về phát triển kinh tế, Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu của địa phương là nông nghiệp và du lịch. Trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn. Trên cơ sở đó, huyện cần tập trung tái cơ cấu lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo hướng ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tạo dựng thương hiệu những sản phẩm thế mạnh của huyện như gia súc, gia cầm, thủy sản, lúa chất lượng cao... Cùng với đó, khuyến khích Nhân dân phát triển mạnh chăn nuôi tập trung xa khu dân cư gắn với sơ chế, tiêu thụ sản phẩm, cũng như cung cấp dịch vụ chế biến sau thu hoạch. Huyện cũng cần tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 4 xã còn lại, nhất là tại xã Đồng Tâm hoàn thành nông thôn mới vào năm 2021 để phấn đấu đến năm 2022, Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, trước 1 năm so với chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.
 
Về phát triển du lịch, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Mỹ Đức cần chủ động đổi mới các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, lựa chọn những nhà đầu tư phù hợp, có kinh nghiệm, có năng lực tài chính để khai thác tiềm năng, lợi thế và phát triển du lịch. Huyện cũng phải đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao, du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.
 
 
Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý Mỹ Đức cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. “Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các kết luận sau thanh tra đối với 3 xã nằm trong Nghị quyết 15 của Thành ủy, gồm: An Phú, Tuy Lai, Đồng Tâm, không để phát sinh vụ việc mới”, Bí thư Thành ủy yêu cầu.
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Đảng bộ huyện Mỹ Đức tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. “Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với kỷ cương, phê bình và tự phê bình, với phương châm: Dân chủ làm động lực, Kỷ cương là nền tảng, Đoàn kết là mục tiêu”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 
"Tôi đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, trước Đảng bộ và Nhân dân toàn Thành phố, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa XXIV với những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII", Bí thư Thành ủy nêu rõ.
 
Cuối phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức cũng sẽ tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.
 
Đồng chí Bạch Liên Hương tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức
 
Chiều 9/7, tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức, kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã được công bố. Theo đó, 39 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt tỷ lệ từ 89,11% đến 99,61%.

Tiếp theo, Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Bạch Liên Hương, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tiến nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với 256/256 phiếu, đạt 100%.

Cũng trong chiều 9/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t