Huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Hoài Đức thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại (12:06 09/07/2020)


HNP - Sáng 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên làm việc chính thức.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội


Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP và lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, HĐND, UBND thành phố... Tham dự đại hội có 226 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 7.000 đảng viên thuộc 44 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Đàm Văn Thông cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Hoài Đức đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và các Đề án, Chương trình công tác của Huyện ủy. Đến nay, huyện đã đạt 22/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra, 5 chỉ tiêu còn lại đang tập trung hoàn thành.
 
Các đại biểu dự Đại hội
 
Kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, với mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng mục tiêu đề ra, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Huyện đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân năm 2020 dự kiến đạt 62 triệu đồng/người, vượt 7 triệu đồng/người/năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện.
 
Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại theo hướng xây dựng huyện trở thành quận. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, kịp thời xử lý ngăn chặn các loại dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, tập trung cao. Chất lượng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được khẳng định và phát huy tốt hơn. Huyện ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt kết quả bước đầu rất quan trọng cả trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên…
 
Với những thành tích nổi bật trên toàn diện các lĩnh vực, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hoài Đức vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì; Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2017; được Thành ủy tặng Bằng khen Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2015-2019. 
 
Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Hoài Đức quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực để xây dựng huyện Hoài Đức thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại; kinh tế phát triển nhanh, bền vững; có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả”. Để cụ thể hóa mục tiêu trên, huyện Hoài Đức xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu chủ yếu và 10 nhóm giải pháp đến năm 2025…
 
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Hoài Đức đã đạt được trong 5 năm qua.
 
Lưu ý trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; Thành phố cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị, trong giai đoạn trước mắt, Đảng bộ Huyện cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Chủ động rà soát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Bên cạnh đó, cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa thiết yếu. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành Quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Mọi sự phát triển, từng công trình, dự án đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân.
 
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội của địa phương; Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ Huyện thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân. 
 
Cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị đại hội, Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý đại biểu cần quan tâm thích đáng thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội; thực hiện đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu huyện Hoài Đức lần thứ XXIV
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoài Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII gồm 07 đồng chí.
 
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t