HĐND TP thông qua Nghị quyết hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở (17:33 07/07/2020)


HNP - Tiếp tục kỳ họp thứ 15, HĐND TP khóa XV, chiều 7/7, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND TP Hà Nội.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà trình bày Tờ trình tại kỳ họp


Theo Tờ trình do Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà trình bày, về chế độ hỗ trợ, theo Nghị quyết được HĐND TP thông qua, ngoài các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ, cán bộ, công chức cấp xã và viên chức nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng/người (bao gồm: tiền lương theo hệ số, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phu cấp thâm niên nghề (nếu có).
 
Người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác.
 
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bao gồm các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Đề án 21/ĐA-TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy được hỗ trợ: Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng; nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng, số tháng lẻ từ 07 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 01 năm; tổng số mức hỗ trợ không quá 03 tháng phụ cấp hiện hưởng/01 người.
 
Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố phải nghỉ công tác khi chưa hết nhiệm kỳ do sáp nhập thôn, tổ dân phố khi thực hiện Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND TP được hưởng hỗ trợ: Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp hiện hưởng; nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng, số tháng lẻ từ 07 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 01 năm; tổng số mức hỗ trợ không quá 03 tháng phụ cấp hiện hưởng/1 người. Trong đó: Thời điểm nghỉ công tác là thời điểm thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động và có các chức danh: Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; Trưởng ban công tác mặt trận; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố của thôn, tổ dân phố mới; Thời gian tính để hưởng hỗ trợ là thời gian giữ chức danh còn lại của nhiệm kỳ của thôn, tổ dân phố cũ.
 
Thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện trong giai đoạn 2019-2021 theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội.
 
Đối với chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác khi thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND TP được thực hiện tại thời điểm người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác trong thời gian triển khai Đề án. 
 
Tổng số người dự kiến được hưởng hỗ trợ là 10.452 người với tổng kinh phí dự kiến là 4 tỷ 291 triệu đồng. Kinh phí này được lấy từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách các cấp.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t