Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: HĐND TP góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp (10:02 06/07/2020)


HNP - Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội khóa XV, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND Thành phố đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, đời sống Nhân dân được đảm bảo, chất lượng sống được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu tại kỳ họp


Đánh giá về hoạt động của HĐND Thành phố, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND Thành phố đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nội dung và phương thức triển khai các kỳ họp đã có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của Thành phố. Riêng 6 tháng đầu năm, trong tình hình dịch bệnh, HĐND Thành phố đã chủ động, bám sát chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của Thành phố, tổ chức thành công 02 kỳ họp bất thường, 02 cuộc giám sát và 01 phiên giải trình; đã ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên một số lĩnh vực trọng tâm của Thành phố, tạo điều kiện để các cấp, các ngành tổ chức phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như cơ chế, chính sách về mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 đợt 1; sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố...

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị HĐND Thành phố quan tâm triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm. Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành để tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 77 ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Cần khai thác tối đa thị trường trong nước, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, sinh kế, việc làm, đời sống đối với người lao động, người nghèo, người yếu thế. Khai thác triệt để các nguồn lực của mỗi Quận, huyện với phương châm “góp gió thành bão” để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, phấn đấu GRDP tăng gấp 1,3 lần so với mức bình quân chung của cả nước và hoàn thành nhiệm vụ thu 285.000 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 mà Quốc hội và Chính phủ đã giao cho Thành phố.

Hai là