Hà Nội quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế cao gấp 1,3 lần cả nước (10:00 06/07/2020)


HNP - Tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND TP khóa XV, sáng 6/7, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản đã trình bày báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản báo cáo tại kỳ họp


Kinh tế phục hồi mạnh mẽ sau “trạng thái bình thường mới”
 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản cho biết, trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Thành phố đã thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch, vừa duy trì và phát triển KT-XH. Lãnh đạo Thành phố đã tích cực làm việc với các Bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách; đồng thời, chỉ đạo sâu sát các Sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã những giải pháp khắc phục khó khăn, phục hồi tăng trưởng với quyết tâm là địa phương tiên phong, đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch bệnh. 
 
Sau khi giảm sâu nhất vào tháng 4, từ tháng 5, 6, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với tháng trước; sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 3,39% - mức tăng khá cao so với các tỉnh, thành phố và mức chung của cả nước. Cụ thể các nhóm ngành như sau: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,61% (quý I giảm 1,17%; quý II tăng 3,57%); Công nghiệp - Xây dựng tăng 5,94% (quý I tăng 6,06%, quý II tăng 5,84%); Dịch vụ tăng 2,59% (quý I tăng 3,13%, quý II tăng 2,08%); Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 3,91% (quý I tăng 4,31%, quý II tăng 3,52%).
 
Tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm ước đạt 142.013 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giao thương ngưng trệ; kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 6,75 tỷ USD, giảm 6,7%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 13,71 tỷ USD, giảm 9,2%. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9%. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 3.608 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm; dư nợ tín dụng 2.172 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm.
 
Để đạt được mức tăng trưởng trên, theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Đã khẩn trương rà soát, giãn, hoãn hơn 17.500 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn, chiếm 45% của cả nước.
 
Đáng chú ý, Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2020 - hợp tác và phát triển” (ngày 27/6) ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế và thiết lập “trạng thái bình thường mới”. Đây là hội nghị quy mô lớn, chưa từng có trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tại Hội nghị đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự án, với tổng số vốn 405.570 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ USD) với số vốn tăng thêm 270.458 tỷ đồng. Tổng số dự án, số vốn tăng tương ứng gấp 5 lần và 11 lần so với Hội nghị xúc tiến đầu tư 2016. Thành phố cùng các nhà đầu tư cũng đã ký kết 38 Biên bản ghi nhớ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28,6 tỷ USD.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản cũng chỉ rõ 10 khó khăn, tồn tại cần quan tâm khắc phục. Trong đó, kinh tế duy trì tăng trưởng, tuy nhiên đạt thấp hơn so với cùng kỳ do tác động của dịch Covid-19, tạo áp lực lớn đối với các cân đối lớn và hoàn thành mục tiêu phát triển KTXH năm 2020. Số lao động được giải quyết việc làm giảm, thất nghiệp gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chưa đáp ứng tiến độ đê ra. Chỉ số giá được kiểm soát nhưng tiềm ẩn tăng cao ở nhóm hàng thực phẩm. Tỷ lệ giải ngân có chuyển biến so với cùng kỳ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Các hoạt động văn hóa, xã hội bị dừng trong thời gian dài do thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình tội phạm chuyến biến tích cực song vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp....
 
Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao gấp 1,3 lần cả nước
 
Nhận định 6 tháng cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, thành phố đã xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng. Với kịch bản 1, GRDP cả năm của Hà Nội sẽ đạt 5,9% (gấp 1,3 lần kịch bản tăng trưởng của cả nước là từ 4,4 đến 5,2%). Với kịch bản 2, GRDP cả năm của Hà Nội sẽ đạt 5,4% (gấp 1,3 lần kịch bản tăng trưởng của cả nước là từ 3,6 đến 4,4%).
 
Thành phố cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai thực hiện. Trong đó, về chỉ đạo điều hành, sẽ triển khai tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; thực hiện nghiêm, hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của thành phố...
 
Về phục hồi và phát triển kinh tế, Thành phố sẽ tích cực và chủ động hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, đối thoại và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử. Tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư, chú trọng các dự án lớn để tập trung hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ cấp phép và triển khai thực hiện dự án. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), trọng tâm là các chỉ số giảm hạng, còn thấp như: “Chi phí gia nhập thị trường”, “Cạnh tranh bình đẳng”, “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”. Triển khai mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới về du lịch, về hình ảnh Thành phố Hà Nội thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu ngân sách, thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất; đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; rà soát từng dự án đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân, tạo vốn thực hiện kích thích phát triển KTXH...
 
Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ tăng cường chất lượng, hiệu quả quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học. Đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của các cơ quan giám sát trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội...

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t