Hoạt động của HĐND TP Hà Nội 6 tháng đầu năm: Linh hoạt, kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhân dân (09:59 06/07/2020)


HNP - Sáu tháng đầu năm 2020, hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực, gắn với thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tại kỳ họp 15


Nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND TP có thể kể đến là tổ chức thành công 02 kỳ họp không thường kỳ và 01 phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố rất chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của HĐND, góp phần hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ chung của Thành phố. Cùng với đó, HĐND TP đã giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Rõ hiệu quả và phù hợp tình hình thực tiễn

6 tháng đầu năm, HĐND TP đã thực hiện hiệu quả 145/152 nội dung công việc theo kế hoạch và 131 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của Thành phố; còn 7 nội dung theo kế hoạch chưa thực hiện do tình hình dịch bệnh sẽ chuyển sang thời gian thích hợp theo kế hoạch chung của Thành phố.

HĐND Thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp 13 HĐND Thành phố (kỳ họp không thường kỳ) về nội dung sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn. Ngay sau kỳ họp, Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của HĐND về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020 đã được các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện, được cử tri đồng thuận đánh giá cao.

Đặc biệt, ngay trong cao điểm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trước những khó khăn, vướng mắc và cần triển khai các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội, HĐND Thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 14 HĐND TP (kỳ họp không thường kỳ) để thông qua 3 nội dung: Quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội; Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1). Điểm nổi bật với việc HĐND Thành phố tổ chức 02 kỳ họp không thường kỳ trong 6 tháng đầu năm để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền đã đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo, điều hành, đúng thời điểm, thể hiện sự đoàn kết toàn xã hội, nỗ lực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Song song với đó, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND đã có những chỉ đạo, điều hòa các chương trình, nội dung giám sát theo hướng tăng cường giám sát qua báo cáo, kết hợp làm việc với các đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm số lượng đầu mối giám sát trực tiếp và mời cơ sở, các đơn vị liên quan về làm việc tại Trụ sở của HĐND Thành phố. Các chương trình giám sát theo kế hoạch được tạm giãn, hoãn trong thời kỳ cao điểm chống dịch, giãn cách xã hội và được tập trung đẩy nhanh, tăng tốc trong tháng 6/2020. Đồng thời, bổ sung chương trình khảo sát của Thường trực HĐND Thành phố về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Trong 6 tháng, HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã triển khai 15 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, HĐND Thành phố tổ chức 02 Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách Thành phố giai đoạn 2017-2020 và Đoàn giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Đoàn khảo sát đã làm việc với các sở, ngành, UBND quận Nam Từ Liêm, UBND thị xã Sơn Tây; tổ chức khảo sát trực tiếp tại một số trường học, khu chung cư, khách sạn trên địa bàn, đồng thời, giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 của Thành phố. Trên cơ sở làm việc trực tiếp, Đoàn khảo sát đã ban hành báo cáo số 07/BC-HĐND, ngày 11/3/2020, trong báo cáo đã đánh giá rõ các kết quả đạt được; các hạn chế, nguyên nhân và có nhiều kiến nghị với Bộ Y tế, UBND Thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc giám sát, khảo sát triển khai các giải pháp hỗ trợ tới các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thực hiện các cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 theo chính sách của Trung ương và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND, ngày 15/5/2020, của HĐND Thành phố cũng đã được Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố tập trung, triển khai dưới nhiều hình thức để thu thập thông tin, dữ liệu và có kết quả báo cáo, yêu cầu các cơ quan đơn vị giải trình, chuẩn bị tiến hành giám sát chuyên đề, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn khi cần thiết.

Tiếp tục đổi mới vì dân

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, từ nay đến cuối năm 2020, Thường trực HĐND Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô với phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”.

Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, các Nghị quyết của HĐND Thành phố, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2016-2021. Tích cực tham gia có trách nhiệm trong những nội dung công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021 - 2025, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định cho thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố hiệu quả, đúng luật. Tiếp tục triển khai hiệu quả, đổi mới, chất lượng chương trình giám sát, khảo sát 6 tháng cuối năm 2020 của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND Thành phố. Chú trọng tái giám sát việc thực hiện các kết luận giám sát chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền...


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t