Phấn đấu có thêm 7 huyện, thị xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới (16:33 01/07/2020)


HNP - Chiều 01/7, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU chủ trì hội nghị giao ban về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị


Sau khi nghe BCĐ báo cáo và ý kiến phát biểu của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Trong bối cảnh tập trung chống dịch Covid-19, song Thành ủy vẫn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Từ đầu năm 2020 đến nay, Thường trực Thành ủy đã có 3 cuộc làm việc chuyên đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
 
Cùng với đó, HĐND, UBND Thành phố đã nghiên cứu, xây dựng các chính sách, các văn bản chỉ đạo về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn; quy định nội dung chi, mức chi đối với hoạt động khuyến nông; đang nghiên cứu để ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi... Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, trong đó, tháo gỡ vướng mắc về chính sách để các quận tiếp tục hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những kết quả tích cực trong thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình 02-CTr/TU trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 1,61%. “Đáng mừng là diện tích nuôi trồng thủy sản tuy không biến động nhiều nhưng sản lượng gia tăng trên 6% so với 6 tháng đầu năm 2019, do áp dụng mô hình nuôi trồng năng suất cao, điển hình như: cá chép năng suất cao, cá rô phi đơn tính, cá lăng trong lồng ở Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín...”, Trưởng ban chỉ đạo ghi nhận. Công tác tái đàn lợn được tập trung, tổng đàn lợn toàn Thành phố, hiện nay, đạt khoảng 1,22 triệu con, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2019.
 
Về xây dựng NTM, toàn Thành phố hiện có 355/382 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 92,9%), trong đó, có 13 xã đạt NTM nâng cao và 4 xã đủ điều kiện để trình Thành phố công nhận NTM nâng cao. Đối với 27 xã còn lại, có 24 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 3 xã đạt từ 11-14 tiêu chí. Về kết quả xây dựng huyện NTM, ngoài 6 huyện đã được công nhận, Thành phố cũng có 4 huyện và 1 thị xã đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành và đạt NTM. 
 
Tổng kinh phí huy động xây dựng NTM từ cuối năm 2019 đến nay là 12.355 tỷ đồng. Các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng NTM được trên 609 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, các quận đã hỗ trợ các huyện 43,17 tỷ đồng (nâng tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2016 đến nay là trên 713 tỷ đồng).
 
Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đó là phấn đấu có 1.000 sản phẩm OCOP được công nhận đến hết năm 2020, Sở NN&PTNT đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sở, ngành liên quan đẩy mạnh xây dựng, đề nghị công nhận sản phẩm OCOP. Trong đó, đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận sản phẩm OCOP Hà Nội; Hội thảo kết nối giao thương sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình OCOP. Đến hết tháng 6/2020, Thành phố đã đánh giá 301 sản phẩm, trong đó có 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 207 sản phẩm 4 sao; 88 sản phẩm 3 sao. 
 
Tuy vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho rằng, tăng trưởng ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay còn thấp, đặt áp lực nhiều hơn cho 6 tháng cuối năm; tốc độ tái đàn lợn cũng chưa đạt yêu cầu là 1,8 triệu con. Bên cạnh đó, việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn chậm và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thành phố; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch tiêu chuẩn đô thị tại một số huyện còn thấp...
 
Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các quận, huyện rà soát, đánh giá thực chất kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/TU ở địa phương mình để đề ra phương hướng, nhiệm vụ của 5 năm tới, trong đó, xác định việc thực hiện Chương trình 02 vẫn là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí cũng lưu ý các huyện, thị xã rà soát, xây dựng NTM phải gắn với tiêu chí đô thị, nhất là đối với 5 huyện đã được xác định lên quận trong 5 năm tới.
 
Về một số nhiệm vụ cụ thể, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2020 từ 4,12% trở lên. Muốn vậy, cần phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để hình thành nhiều hơn các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh tái đàn gắn với phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. “Hướng đi của nông nghiệp Thủ đô là phải phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, năng suất và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường Thủ đô”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.
 
Giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây và 6 huyện: Phúc Thọ, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên và Sóc Sơn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND Thành phố, trình Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch của các xã theo Thông tư số 02 ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung hướng dẫn các huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn đối với hơn 4 nghìn thửa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp tham mưu cấp kinh phí thực hiện các tiêu chí ở các xã chưa đạt chuẩn NTM.
 
Đồng chí cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp tham mưu với UBND Thành phố tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, để các quận tiếp tục hỗ trợ các huyện xây dựng NTM. Sở Xây dựng đôn đốc, triển khai các dự án để nâng cao tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch. Cùng với đó, các huyện cần tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi thói quen sinh hoạt, tăng cường sử dụng nước sạch ở những nơi đã có mạng lưới cấp nước, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng sống.
 
Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU cũng đề nghị các sở, ngành, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề để nâng cao thu nhập cho người dân ở các vùng thuần nông. Từ nay đến cuối năm, phấn đấu có thêm ít nhất 700 sản phẩm OCOP. Muốn vậy, các quận, huyện cần tập trung rà soát, tạo điều kiện để phát triển các sản phẩm này, thông qua đó, góp phần phát triển hoạt động của các làng nghề trên địa bàn.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t