Tập trung tham mưu, tổ chức tốt Đại hội đảng các cấp (14:00 01/07/2020)


HNP - Sáng 01/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tham luận tại Hội nghị


Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy.
 
Cơ bản hoàn thành đại hội các tổ chức cơ sở đảng
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của BCH Trung ương về Phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với những ý nghĩa đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tại 70 điểm cầu tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và CB, CC, VC 6 tháng đầu năm, nhất là những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm quý; đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 đi vào thực chất, hiệu quả...
 
Báo cáo về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ CB, CC, VC 6 tháng đầu năm 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19; vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao, nhưng 3 cơ quan ở các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, ít sai sót; góp phần vào thành tích chung của cả nước.
 
Cụ thể, 3 cơ quan đã phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, trong đó đã tham mưu, hoàn thành 08/14 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tính đến ngày 20/6/2020, đã có 94% tổ chức cơ sở đảng trong cả nước tổ chức đại hội (trong đó, có 1.665 đại hội bầu trực tiếp Bí thư); dự kiến, đến hết 30/6/2020 sẽ đạt 99,75%. Cũng tính đến ngày 20/6/2020, đã có 85 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội; trong đó, có 54 đại hội điểm, 33 đại hội bầu trực tiếp Bí thư. Hà Nội, Yên Bái, Quảng Ninh là những đảng bộ theo dự kiến có tỷ lệ đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội cao trong cả nước.
 
Hà Nội triển khai Chỉ thị 35-CT/TW đảm bảo tiến độ, chất lượng
 
Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, cùng với cả nước, Hà Nội triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19. Song Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp. Đến nay, 100% chi bộ và 2.309/2.310 tổ chức cơ sở đảng (99,96%) đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở, đến nay, 6/50 đảng bộ tổ chức thành công đại hội, trong đó, có 3/6 đại hội điểm và 4/6 đại hội bầu trực tiếp Bí thư. Kết quả trúng cử trên 99% đã cho thấy chủ trương đúng của việc đại hội bầu trực tiếp Bí thư, thông qua đó, phát huy dân chủ trong Đảng và khẳng định được uy tín, tính tiền phong của cán bộ.
 
Từ những kết quả trên, Thành ủy Hà Nội đã rút ra những kinh nghệm bước đầu. Đó là Chỉ thị 35-CT/TW đã được Ban Thường vụ Thành ủy triển khai nghiêm túc, bài bản, sáng tạo; chủ động ban hành hệ thống văn bản đầy đủ, từ kế hoạch của Thành ủy đến hướng dẫn của các ban và tổ chức tập huấn kỹ; thành lập16 đoàn công tác, 16 đoàn kiểm tra kiểm tra do các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn để kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức đại hội...
 
Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội gắn việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU về củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, Thành ủy đã chỉ đạo, rà soát 83 tổ chức cơ sở đảng có khó khăn, vướng mắc trong tổ chức đại hội để tháo gỡ, củng cố. Đến nay, các đơn vị có khó khăn đều tổ chức đại hội thành công.
 
Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cũng quan tâm và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Đến nay, đã giải quyết chế độ cho 180 cán bộ ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở không đủ tuổi tái cử theo quy định. Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội gắn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội với kiện toàn, sắp xếp hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố và xã, phường, thị trấn. Đến nay, toàn Thành phố sắp xếp, giảm 5 xã, phường; giảm 2.768 thôn, tổ dân phố và giảm 35% đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, qua đó tiết kiệm khoảng 250 tỷ đồng mỗi năm. Quan trọng hơn, qua công tác này đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
 
Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ: Điểm mới trong nhiệm kỳ này, Thành ủy đã chủ động, sớm ban hành Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU, với 8 đề tài nghiên cứu bao trùm trên các lĩnh vực. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn, phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Đến nay, Thành ủy đã thông qua Dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 3, đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện...
 
Kiến nghị với các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng cần rút ngắn quy trình bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội cho phù hợp thực tiễn. Bên cạnh đó, đại hội các cấp ngoài việc thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện cấp mình, cần quan tâm dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên...

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t