Quận Thanh Xuân: Nghiêm túc trong triển khai và thực hiện công tác dân vận (14:55 29/06/2020)


HNP - Sáng 29/6, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị", do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra tại Quận ủy Thanh Xuân. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc kết luận tại buổi kiểm tra


Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 2034-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội, hệ thống chính trị từ quận đến phường của quận Thanh Xuân đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của Khối đại đoàn kết toàn dân; mối quan hệ công tác giữa các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng đạt hiệu quả; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được thực hiện toàn diện, trực tiếp trên các lĩnh vực kinh tế -  văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng được phát huy.
 
Cụ thể, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng mô hình, điển hình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, XII) và đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống dân vận từ quận, đến cơ sở, thường xuyên nắm bắt tình hình quần chúng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân dân, những tranh chấp, khiếu nại… Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là trong phục vụ nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ giải quyết đơn thư bình quân mỗi năm đạt trên 95%, đã tổ chức hòa giải thành công 290 vụ, đạt tỷ lệ 86%/năm. 
 
Đáng chú ý, quận Thanh Xuân chú trọng xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh… Mỗi năm, MTTQ quận phối hợp giám sát từ 8 đến 10 chuyên đề trong các lĩnh vực công tác CCHC, GPMB, thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội mỗi năm tổ chức 3 đến 5 đoàn giám sát độc lập, tiến hành giám sát UBND quận và phường thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các lĩnh vực liên quan đến đời sống dân sinh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở…