Thành ủy Hà Nội tổng kết chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm (19:59 26/06/2020)


HNP - Chiều 26/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (nhiệm kỳ 2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030”. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Chương trình 20-CTr/TU chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 20


Tham dự hội nghị có GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý; lãnh đạo các sở, ngành, các cơ quan chủ trì thực hiện 8 đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU.
 
Cung cấp nhiều luận cứ khoa học, thực tiễn
 
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết: Ngày 13/2/2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình số 20-CTr/TU về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội: “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Chương trình số 20-CTr/TU). Chương trình số 20-CTr/TU xác định 8 nhiệm vụ, tương ứng với 8 đề tài nghiên cứu khoa học, tập trung vào các nội dung: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác xây dựng chính quyền, CCHC, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại; nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô; công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội; công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô; kinh tế - xã hội Thủ đô; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố (nhiệm kỳ 2015-2020).
 
Sau hơn 2 năm triển khai, các mục tiêu đề ra trong Chương trình 20-CTr/TU đã hoàn thành. Các đề tài thuộc Chương trình được nghiên cứu bài bản, nghiêm túc, công phu; 100% đề tài được nghiệm thu đạt loại xuất sắc, trong đó có 3 đề tài hoàn thành vượt tiến độ. Kết quả nghiên cứu của Chương trình 20 đã đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện các nội dung của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ ra những kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.
 
Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, Thường trực Thành ủy, Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình 20 thể hiện sự quan tâm sâu sắc, nhất quán của Thành phố, đặc biệt là Thường trực Thành ủy đối với nghiên cứu khoa học nói chung, nhất là Chương trình 20-CTr/TU. Trong suốt quá trình triển khai Chương trình 20-CTr/TU, Thường trực Thành ủy, Ban Chủ nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ của các đề tài nghiên cứu cho thấy “tầm” của Hà Nội và văn hóa Hà Nội. GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng những kết quả toàn diện của Chương trình 20-CTr/TU có hàm lượng chất xám rất cao, đã phục vụ trực tiếp, thiết thực vào việc xây dựng văn kiện Đại hội XVII sắp tới. Ngoài ra, thông qua việc nghiên cứu đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm tổng kết thực tiễn ở tầm lý luận của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Thành phố.
 
Đặc biệt, quá trình triển khai Chương trình 20-CTr/TU đã giúp các đồng chí lãnh đạo Thành phố đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là việc xây dựng các quyết sách của Thủ đô phải dựa trên căn cứ khoa học, để trúng, đúng và hiệu quả. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của Chương trình còn giúp lãnh đạo Thành phố xác định được những trọng tâm, trọng điểm để thực hiện, cũng như năng lực tổ chức triển khai, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn... Quan trọng hơn, thông qua việc phối hợp nghiên cứu Chương trình 20-CTr/TU cũng giúp Hội đồng lý luận Trung ương hiểu sâu hơn về thực tiễn của Hà Nội, cũng là điển hình cho cả nước.
 
Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu Hội đồng Lý luận Trung ương, các nhà khoa học vào thành công của Chương trình số 20-CTr/TU. Đồng chí cho biết, thực hiện chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp, Thành ủy Hà Nội đã chủ động trước một bước, thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội, trong đó có Tiểu ban văn kiện. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị
 
Để xây dựng dự thảo văn kiện, Tiểu ban đã kế thừa chương trình hoạt động nghiên cứu khoa học từ những nhiệm kì trước, xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học số 20, với 8 đề tài nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí khẳng định: 8 đề tài khoa học của Chương trình số 20-CTr/TU đã được tổ chức nghiên cứu bài bản, công phu. Với phương pháp tiếp cận khoa học, hợp lý dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về các lĩnh vực công tác của Thành phố, các đề tài đã làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn, đánh giá sâu, toàn diện tình hình, những thành tựu xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn 2015-2020; chỉ rõ được những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những khó khăn, thách thức cần phải giải quyết... Trên cơ sở đó, đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ Thành phố giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn 2045.
 
“Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chủ nhiệm Chương trình, cùng sự tham gia rất trách nhiệm của các nhà khoa học… các đơn vị thực hiện đã hoàn thành kết quả nghiên cứu, được Hội đồng đánh giá nghiệm thu xuất sắc và chuyển giao kết quả cho Tiểu ban Văn kiện để góp phần xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Qua các hội nghị đóng góp ý kiến cho thấy, chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị được các đại biểu và cán bộ, đảng viên đánh giá rất cao”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh. 
 
Để phát huy kết quả nghiên cứu của Chương trình số 20-CTr/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền làm tài liệu chuyên khảo cho các đảng bộ trực thuộc và các đơn vị nghiên cứu về các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn các thành viên Ban chủ nhiệm chương trình, các nhà khoa học, đồng thời mong muốn, với tình yêu Hà Nội, các nhà khoa học sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần xây dựng đất nước và Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.
 
Nhân dịp này, 20 tập thể và 43 cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố vì đã đóng góp cho sự thành công của Chương trình số 20-CTr/TU.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t