Xây dựng Hanoitourist trở thành thương hiệu uy tín cao trong nước và khu vực (14:32 25/06/2020)


HNP - Sáng 25/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cùng 114 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 đảng viên Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. Đây là một trong những đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Đại hội


Khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Minh Chung khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.
 
Nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, sự lãnh đạo thống nhất và toàn diện của Đảng bộ, Tổng Công ty đã tận dụng thời cơ, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tổng Công ty đã nâng cao được sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ III đề ra: Vốn nhà nước giao được bảo toàn và phát triển: từ số vốn khi thành lập là 598 tỷ đồng đến nay tăng lên hơn 2.850 tỷ đồng; bảo đảm đời sống, việc làm, thu nhập của hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên trong Tổng Công ty. Kết quả kinh doanh (chưa bao gồm liên doanh với nước ngoài có vốn góp của Tổng Công ty) bình quân mỗi năm tăng 10-15%... 
 
Đại biểu tham dự Đại hội
 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Tổng Công ty đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng từ Tổng Công ty đến cơ sở được nâng lên, góp phần giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, giúp Tổng Công ty hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Tổng Công ty đã đạt được trong 5 năm qua. Bày tỏ sự đồng tình với những hạn chế, tồn tại cần khắc phục được nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận, lựa chọn đúng các giải pháp hữu hiệu để khắc phục, tạo bước đột phá, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.
 
Nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế… là những lợi thế rất lớn để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Báo cáo chính trị của Đảng bộ Thành phố tại Đại hội lần thứ XVI đã xác định mục tiêu phát triển du lịch bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định thương hiệu du lịch Thủ đô, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm điều phối du lịch lớn nhất của khu vực phía Bắc, gắn kết chặt chẽ với các sản phẩm du lịch trong vùng, cả nước và quốc tế.
 
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội
 
Nhất trí với chủ đề Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Tổng Công ty cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh.
 
Cùng với việc thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong Tổng Công ty, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ Tổng Công ty xây dựng, cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy bằng chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm, từng lĩnh vực, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển Tổng Công ty vững mạnh, xứng đáng là doanh nghiệp du lịch hàng đầu của Thủ đô và cả nước.
 
Song song với việc thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng ủy và ban lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục nỗ lực xây dựng thương hiệu văn hóa của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; Thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngành du lịch và quản lý du lịch thời kỳ 4.0. 
 
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội
 
Lưu ý Đảng ủy Tổng Công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đảng ủy và ban lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong tình hình mới… 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị, cùng với Báo cáo chính trị, Đại hội cần quan tâm thảo luận về chương trình hành động để thực hiện nghị quyết đại hội; thực hiện đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm để sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng bộ Tổng Công ty khóa mới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ mới…
 
Sau Đại hội, đề nghị cấp ủy khóa mới cần khẩn trương triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, phấn đấu đạt được mục tiêu "Xây dựng Hanoitourist trở thành thương hiệu uy tín cao trong nước và khu vực". Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, với tinh thần đổi mới, thiết thực và hiệu quả, Đại hội Đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội sẽ hoàn thành tốt chương trình đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra khí thế mới, sức bật mới để Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Tổng Công ty tiếp tục vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
 
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Chung tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy với tỷ lệ phiếu bầu 99,2%.


Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t