Đảng bộ Tổng Công ty Vinaconex lãnh đạo, tổ chức đại hội đảng các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng (10:58 18/06/2020)


HNP - Sáng 18/6, Đoàn kiểm tra số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tại Đảng ủy Tổng Công ty Vinaconex về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi kiểm tra


Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Vinaconex Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch 155-KH/TU, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các chi, đảng bộ trực thuộc; ban hành 6 văn bản để cụ thể hóa, triển khai trong toàn Đảng bộ; thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị đại hội; thành lập 7 đoàn công tác do 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty làm trưởng đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tính đến hết tháng 3/2020, toàn bộ 71/71 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội. Các đồng chí trúng cử vào cấp ủy khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao và đúng với phương án nhân sự đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sông, có trình độ, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty, đến hết ngày 13/6/2002, toàn bộ 38/38 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại hội đã bầu 162 đồng chí vào cấp ủy khóa mới, trong đó, có 38 Bí thư, 34 Phó Bí thư... Nhân sự tham gia cấp ủy cơ bản đảm bảo cơ cấu và định hướng theo Đề án được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty phê duyệt. Hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đang triển khai thủ tục chuẩn y các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành... của các đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Vinaconex lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, Đảng bộ Tổng Công ty đã hoàn thành xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các văn kiện đại hội; xây dựng dự thảo chương trình, kịch bản điều hành đại hội. Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã hoàn thành xây dựng các Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Đề án đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII... đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu, tỷ lệ, chất lượng. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cũng hoàn thành quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy; đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nhân sự theo quy định. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Vinaconex lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong tháng 7/2020.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trường ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận sự nghiêm túc, chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Vinaconex trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch 155-KH/TU. Nổi bật là, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng bộ tài liệu mẫu để các chi, đảng bộ tổ chức thực hiện. Đồng thời, nắm chắc tình hình, lựa chọn đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đại hội các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty đã được tổ chức thành công, đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Đặc biệt, Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá, với đặc thù là Đảng bộ trong công ty cổ phần, Đảng ủy Tổng Công ty Vinaconex đã lãnh đạo, triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ, vừa tổ chức đại hội đảng các cấp, vừa triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng Công ty.

Ghi nhận công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Vinaconex lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai nghiêm túc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp góp ý vào chủ đề, nội dung, bố cục dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội. Trong đó, đồng chí lưu ý báo cáo chính trị phải chú ý đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, công đoàn, đoàn thanh niên… Đặc biệt, đánh giá kỹ hơn về kết quả, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ về phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong Tổng Công ty; nêu bật được tính điển hình của Đảng bộ Tổng Công ty khi chuyển đổi hoạt động từ công ty vốn Nhà nước sở hữu sang công ty cổ phần…

Về công tác nhân sự, Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty tập trung hoàn thiện hồ sơ nhân sự khóa mới để trình Thành ủy. Cùng với đó, rà soát lại toàn bộ các khâu trong công tác chuẩn bị, từ chương trình, kịch bản điều hành đến khánh tiết, hậu cần; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không phí phấn khởi để đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Tổng Công ty.


Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t