Nâng cao hơn nữa nhận thức về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị (14:06 12/06/2020)


HNP - Sáng 12/6, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở Thành phố, đã làm việc với 03 Công ty trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội là: Điện lực Hà Đông, Điện lực Sơn Tây và Điện lực Gia Lâm về tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc


Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đối với các đơn vị về thực hiện QCDC ở cơ sở. Cả 3 Công ty được kiểm tra đều đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đã thành lập BCĐ do thủ trưởng đơn vị làm trưởng ban và thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo. Kết quả nổi bật là các chỉ số như: Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước, các chính sách với người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp) đều được thực hiện tốt; thu nhập của bình quân của người lao động tăng. Cả 3 đơn vị đều không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại với người dân và thực hiện công khai các nội dung theo quy định. 
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị trên cơ sở kết quả đạt được, 03 Công ty cần quan tâm nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, Ban Giám đốc, công đoàn, đoàn thanh niên và người lao động về các quy định của pháp luật về thực hiện QCDC ở cơ sở. Từng đơn vị phải xây dựng và thường xuyên bổ sung quy chế hoạt động phối hợp giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc, công đoàn và đoàn thanh niên. Đặc biệt, đồng chí yêu cầu cần quan tâm việc tổ chức đại hội để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực thành phố. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường đổi mới công tác kiểm tra của Đảng ủy, tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị; tăng cường đổi mới phương thức hoạt động của ban thanh tra nhân dân…
 
Báo cáo của lãnh đạo 03 Công ty tại buổi làm việc cho thấy, trong thời gian qua, việc thực hiện QCDC cơ sở tại Công ty Điện lực Hà Đông, Điện lực Sơn Tây và Điện lực Gia Lâm luôn được thực hiện tốt, tạo cơ sở và tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD và nhiệm vụ chính trị của các Công ty. Công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, bố trí công tác đối với CBCNV trong các Công ty đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ theo đúng quy định, do vậy, đã phát huy được khả năng của mỗi cá nhân trong Công ty.
 
Việc thực hiện chế độ, chính sách cho CBCNV đảm bảo đầy đủ, chính xác kịp thời, do vậy, trong thời gian qua, 03 Công ty không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của CBCNV trong Công ty. Việc sử dụng chi tiêu nội bộ đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích và có hiệu quả. Thực hành tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mọi thông tin liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch của các Công ty; chế độ chính sách đối với người lao động được công khai, minh bạch góp phần tạo điều kiện để CBCNV hoàn thành nhiệm vụ.
 
Nhờ thực hiện tốt QCDC cơ sở mà Công ty Điện lực Hà Đông đã phát huy được tiềm năng trí tuệ của tập thể trong việc tham gia xây dựng Công ty và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, thu nhập bình quân của người lao động ngày càng được nâng cao, năm sau cao hơn năm trước: thu nhập bình quân của CBCNV năm 2019 cao hơn năm 2018 là 1,988 triệu đồng/người/tháng (năm 2019 là 19,284 triệu đồng/người/tháng; năm 2018 thu nhập bình quân 17,296 triệu đồng/người/tháng).
 
Đối với Điện lực Gia Lâm và Điện lực Sơn Tây, nhờ thực hiện tốt QCDC tại các Công ty đã giúp toàn thể CBCNV có nhiều chuyển biến tốt về tư tưởng, đã nêu cao được tinh thần đoàn kết, giúp đỡ để cùng hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung. Nội bộ Công ty luôn giữ được sự đoàn kết nhất trí cao, đồng thuận quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV. Xây dựng thành công quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong khuôn khổ pháp luật, góp phần xây dựng các đơn vị vững mạnh, phát triển bền vững...

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật