Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19 (12:29 19/05/2020)


HNP - Sáng 19/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách TTHC của Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) năm 2019 và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019. Dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.


Hà Nội duy trì thứ hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính
 
Theo báo cáo, kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 các bộ tập trung vào 2 nhóm điểm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 90%, và nhóm B, đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%. Đáng chú ý, năm 2019, không có bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 80%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2019 cao nhất với kết quả là 95,4%. Bộ Giao thông Vận tải có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất là 80,53%.
 
Về kết quả Chỉ số CCHC 2019 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: Nhóm A, đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên có duy nhất tỉnh Quảng Ninh. Nhóm B, đạt kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 43 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả chỉ số từ 70% đến dưới 80%, gồm 19 tỉnh, thành phố. 
 
Theo kết quả xếp hạng, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có lần thứ ba liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC, với kết quả chỉ số năm 2019 đạt 90,09%; thành phố Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai, với kết quả đạt 84,64%. Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, với kết quả chỉ số đạt 84,43%. Bến Tre là địa phương xếp vị trí thứ 63/63 tỉnh, thành phố với kết quả đạt 73,87%.
 
Hà Nội: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 89%
 
Tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ, ban, ngành của Trung ương, năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, công tác CCHC của thành phố Hà Nội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, các Chương trình, Kế hoạch CCHC của Thành phố, nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn được đề ra trong Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ. 
 
Cụ thể, Thành phố hoàn thành xây dựng và công bố 1.717 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các Sở, cơ quan tương đường Sở, UBND quận, huyện, thị xã và UBND phường, xã, thị trấn (đạt 100%). 100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của UBND Thành phố và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của đơn vị. 100% TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Một cửa.
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tham luận tại Hội nghị
 
Đã thực hiện việc rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa đối với 154 TTHC trong các lĩnh vực; lũy kế đến nay, thành phố đã đơn giản hóa 481 TTHC với số chi phí tiết giảm thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân khoảng trên 91 tỷ đồng/năm. Rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn. Tổng số lượng hồ sơ năm 2019 của toàn Thành phố là 11,5 triệu hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 8,7 triệu hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 2,5 triệu hồ sơ; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 11,4 triệu hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,1%). Riêng trong quý I/2020, tổng số hồ sơ giải quyết là 1,87 triệu hồ sơ; giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ trên 99,8%.
 
Số lượng TTHC được liên thông và cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 ngày càng mở rộng. Toàn Thành phố có 1.424/1.611 TTHC, đạt 89% (trong đó: 1.044 mức độ 3; 388 mức độ 4). Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Công Dịch vụ công Thành phố đạt hơn 320.000 hồ sơ. Thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, tổng số hồ sơ DVC mức độ 4 đạt 23,6%. 
 
Việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên thành phố thực hiện tập trung tại Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế); đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố đã kết nối 48 dịch vụ công trực tuyến lên Công Dịch vụ công Quốc gia. Phấn đấu hết tháng 6/2020 sẽ đưa thêm 200 DVC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 
Thành phố cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại tất cả 22/22 sở, ngành Thành phố, 30/30 quận, huyện, thị xã với 16.000 phiếu; khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong cung cấp 04 lĩnh vực dân sinh cơ bản: cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, giáo dục, y tế với 12.000 phiếu. Đồng thời, tất cả các quận, huyện, thị xã đều tiến hành các cuộc khảo sát độc lập để đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trực thuộc với tổng số hơn 28.000 phiếu.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19
 
Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và đặc biệt là Bộ Nội vụ trong việc triển khai xác định Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. 
 
“Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 cho thấy, công tác CCHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm trong thời gian qua với nhiều nghị quyết, chỉ thị về CCHC đã được ban hành và chỉ đạo triển khai quyết liệt. Các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã chủ động tham mưu cho Chính phủ triển khai nhiều giải pháp, mô hình cải cách mới và sáng tạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định.
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua, nhằm xây dựng và kiến tạo Chính phủ cho một giai đoạn cải cách mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 06 trọng tâm chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, các nhiệm vụ cải cách hành đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 
 
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục huy những mặt đạt được trong công tác CCHC; đổi mới tư duy, nhận thức coi công tác này là khâu có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội.
 
Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. 
 
Đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 2015 - 2021 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW.
 
Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh; cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành…
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của năm 2020, tạo tiền đề và sức bật cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước. 

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật