Điều chỉnh 2.112,500 triệu đồng trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2020 (10:23 15/05/2020)


HNP - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XV, Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1) đã được thông qua.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền trình bày tờ trình tại kỳ họp


Tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp

Theo tờ trình của UBND TP, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 cấp thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng mức kế hoạch vốn trung hạn đã được phê duyệt là 107.303 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2019, Thành phố đã cân đối bố trí 79.115 tỷ đồng, đã giải ngân 67.490 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch đã giao. Lũy kế đến nay, Thành phố đã phân bổ 101.019 tỷ đồng, đạt 94,14% kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2020, Thành phố giao kế hoạch đầu tư phát triển là 44.918 tỷ đồng; trong đó, ngân sách cấp Thành phố là 28.104 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 16.814 tỷ đồng. Riêng phân bổ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố gồm 207 dự án, trong đó: 123 dự án chuyển tiếp chiếm 87% tổng số vốn cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố, còn lại 84 dự án mới chỉ chiếm 13% tổng số vốn. Đến hết ngày 30/4/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển của toàn Thành phố đạt 13,8% kế hoạch, cao hơn mức cùng kỳ năm 2019 là 12,1%. Trong đó, giải ngân vốn xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố đạt 13,4% kế hoạch vốn. Các dự án dân sinh bức xúc, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đẩy nhanh tiến độ. Số dự án đã hoàn thành là 25 dự án (chiếm 23% số dự án dự kiến hoàn thành theo kế hoạch đầu năm - 108 dự án). Trong số 84 dự án mới, đến nay, đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 82/84 dự án; hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán 56/84 dự án; tổ chức đấu thầu và khởi công 30 dự án, còn 54 dự án tiếp tục đấu thầu, khởi công trong các tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND TP, mặc dù tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân có cải thiện so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn thấp và chậm tiến độ so với yêu cầu. Qua rà soát tiến độ thực hiện của từng dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố, có một số dự án đang có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, không đảm bảo tiến độ giải ngân. Bên cạnh đó, có một số dự án có nhu cầu bổ sung vốn so với kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã giao, như: (1) các dự án cấp bách về đê điều, dự án bức xúc dân sinh; (2) các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 để hoàn thành dự án, nhưng chủ đầu tư không thực hiện được hết phần vốn năm 2018 (gồm cả phần vốn kéo dài sang năm 2019), kế hoạch năm 2020 không được bố trí vốn, nay cần bố trí lại phần kế hoạch vốn đã bị hủy để hoàn thành dự án; (3) một số dự án có khả năng thực hiện tốt có thể đẩy nhanh tiến độ; (4) một số dự án mới đã hoàn thành thủ tục, đủ điều kiện phân bổ vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Điều chỉnh là cần thiết

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội” trong bối cảnh Thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1).

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách, việc UBND Thành phố rà soát, đưa ra nguyên tắc điều chỉnh, phương án bố trí vốn năm 2020 và bố trí thu hồi ứng trước đến hết năm kế hoạch 2019 là cần thiết nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước; phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2020 là 2.112,500 triệu đồng, trong đó, chi đầu tư XDCB tập trung cấp Thành phố giảm (28 dự án) với 2.014.500 triệu đồng, chi đầu tư dự án chương trình mục tiêu Thành phố giảm (01 dự án) với 98.000 triệu đồng.

Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2020 là 2,112,500 triệu đồng, trong đó, chi đầu tư XDCB tập trung cấp Thành phố tăng 1.824.500 triệu đồng, chi đầu tư dự án theo cơ chế đặc thù từ nguồn thu tiền sử dụng đất tăng (06 dự án) tăng 277.000 triệu đồng, Dự án có sử dụng vốn tài trợ của DN (01 dự án) tăng 11.000 triệu đồng.

Với phương án đề xuất điều chỉnh như trên, dự án hoàn thành năm 2020 sẽ tăng thêm 42 dự án so với kế hoạch năm 2020 đã giao.

Ngoài ra, về phân bổ chi tiết phần vốn ngân sách Trung ương bố trí thu hồi ứng trước đến hết kế hoạch năm 2019 chưa bố trí nguồn để thu hồi, UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố thông qua phân bổ chi tiết phần vốn ngân sách Trung ương bố trí thu hồi ứng năm 2020 cho các dự án sau: Dự án đầu tư phục vụ Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ II (Dự án xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà): 140.801 triệu đồng; Các dự án, chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội (Công viên Hòa Bình): 20.799 triệu đồng.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t