HĐND TP thông qua nghị quyết quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 (10:25 15/05/2020)


HNP - Sáng 15/5, tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố Hà Nội. Danh mục quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội gồm 5 nội dung.


1. Quy định nội dung và mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Chế độ cho đối tượng đã được quy định tại Quyết định sổ 1137/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND Thành phố nhưng chưa được quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ:
Đối với người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp ra quyết định: Mức chi tối đa 100.000 người/ngày.
Đối với người tham gia phòng, chống dịch, mức chi: 150.000 đồng/người/ngày cho những đối tượng sau: Người trực tiếp tham gia thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa cách ly ở từng mức độ theo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh do Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 các cấp ra quyết định (tham gia trực y tế, bảo vệ khu cách ly, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và hỗ trợ người dân tại khu vực cách ly theo thời gian thực tế được phân công); Cán bộ, người lao động thuộc bộ phận thu viện phí, phòng vật tư thiết bị y tế thực hiện vệ sinh trang thiết bị, máy móc, bơm tiêm điện; cán bộ phòng công nghệ thông tin trực chống dịch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cán bộ, người lao động thuộc các cơ sở y tế dự phòng tham gia phòng, chống dịch, gồm: khử khuẩn; xử lý môi trường, dược, vật tư y tế, truyền thông, bộ phận phân tích, tổng hợp số liệu; Cán bộ, người lao động trực tiếp tham gia các hoạt động mai táng và hỏa táng đối với người chết do mắc Covid-19..

Chế độ cho đối tượng chưa được quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND Thành phổ
Mức chi: 150.000 đồng/người/ngày cho đối tượng sau: Lực lượng tham gia các chốt kiểm soát, giám sát việc cách ly xã hội tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô; các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, địa bàn, khu vực giáp ranh.

Mức chi: 80.000 đồng/người/ngày cho đối tượng sau: Người bảo vệ địa điểm cách ly tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; Lực lượng tham gia các chốt kiểm soát, giám sát việc cách ly xã hội tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô; các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, địa bàn, khu vực giáp ranh.

Thời gian thực hiện từ ngày Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định công bố hết dịch Covid-19 của cấp có thẩm quyền.

2. Quy định nội dung, mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với sinh viên, công nhân, các hộ gia đình, cá nhân thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Hỗ trợ 50% tiền thuê nhà trong thời gian 03 tháng (từ 01/4/2020 - 30/6/2020) cho các đối tượng sau: Sinh viên đang thuê nhà tại các Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai; Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm; Công nhân đang thuê nhà (bao gồm: các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp ký hợp đồng thuê nhà và các doanh nghiệp đại diện cho công nhân đứng tên ký hợp đồng thuê nhà để cho công nhân ở) tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà tại quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà trình bày tờ trình tại kỳ họp

3. Quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện dạy học trên truyền hình

Đối tượng áp dụng là giáo viên của thành phố Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham gia dạy học trên truyền hình trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể mức hỗ trợ như sau:

+ Đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục công lập: Bằng số kinh phí thanh toán cho số giờ dạy thêm theo quy định hiện hành.

+ Đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục ngoài công lập: giáo viên dạy 160.000 đồng/giờ dạy (sau khi quy đổi tiết dạy học trên truyền hình thành số giờ dạy); trợ giảng 140.000 đồng/giờ dạy (sau khi quy đổi tiết dạy học trên truyền hình thành số giờ dạy).

Thời gian thực hiện: Trong thời gian dạy học trên truyền hình do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

4. Quy định chính sách hỗ trợ trả kết quả cho doanh nghỉệp thực hiện TTHC về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 ứng phó với dịch Covid-19.

Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; tạm ngừng, giải thể; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; chuyển đổi loại hình; đăng ký hoạt động trở lại; chào bán cổ phần riêng lẻ; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp.

Mức chi: Theo giá cước thực tế của Chi nhánh Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 (đồng bộ với thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố được HĐND Thành phố quyết định tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND, ngày 05/7/2018, về việc ban hành quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố).

5. Quy định cơ chế đặc thù hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên bị suy giảm nguồn thu, không đảm bảo tự chủ chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đối tượng áp dụng: Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên bị suy giảm nguồn thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã áp dụng các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi nhưng vẫn không đảm bảo tự chủ chi thường xuyên.

Mức hỗ trợ: Bằng số chênh lệch thu - chi hoạt động thường xuyên của đơn vị thực hiện năm 2020 (không bao gồm các khoản chi trích lập các quỹ, chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động), tối đa không quá quỹ tiền lương của đơn vị.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t