Hà Nội luôn ghi nhớ và quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu (11:22 08/05/2020)


HNP - Sáng 8/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương (tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tới 68 điểm cầu trên cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội


Chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt, Giám đốc Công an Thành phố Đoàn Duy Khương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã...
 
Không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp đấu tranh cách mạng, tìm đường cứu nước; lãnh đạo Đảng, dân tộc ta giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội thảo khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và trong không khí hào hùng kỷ niệm 66 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2020), Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hội thảo tập trung làm rõ 3 vấn đề. 
 
Thứ nhất, tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta và của nhân loại; làm rõ hơn, sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục khẳng định và làm nổi bật nhân cách cao quý, tấm gương đạo đức, phong cách của người, qua đó, làm rõ hơn, lan tỏa hơn tầm vóc, hình ảnh của một lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; khẳng định những giá trị to lớn, trường tồn về di sản mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta  - đó là thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Thứ hai, làm rõ hơn sự vận động sáng tạo, bổ sung phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; làm rõ hơn những thành tựu trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước, từ đó khẳng định mạnh mẽ sự lãnh đạo của Đảng ta trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời, từ thực tiễn của các cơ quan, địa phương, đơn vị chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý trong việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Thứ ba, phân tích, làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới trong phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, từ đó, nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng, phương hướng kế thừa, phát huy di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên định, vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
 
Để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh lịch sử to lớn đó, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; thường xuyên tự phê bình và phê bình; đề cao dân chủ rộng rãi, đồng thời, đề cao và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, với tình yêu thương đồng chí, lấy đó làm chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng, nhất là trong việc vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của Nhân dân. 
 
Ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam để xây dựng, phát triển Thủ đô
 
Tham luận tại Hội thảo với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ: Thủ đô Hà Nội vinh dự là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian sống, làm việc lâu nhất, cũng là nơi yên nghỉ của Người. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ưu ái, dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; dành cho đồng bào, chiến sĩ Thủ đô những tình cảm thân thương nhất.
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tham luận tại Hội thảo
 
Người thiết tha mong muốn “Thủ đô Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa” và yêu cầu “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”. Người xác định vinh dự, tự hào và trách nhiệm to lớn của Thủ đô là“đầu tàu”, “gương mẫu”; “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”...
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và chiến sỹ Thủ đô luôn ghi nhớ, coi đó là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi sáng quá trình xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại - như sinh thời Bác hằng mong muốn.
 
Hà Nội luôn quan tâm đặc biệt đến công tác bảo tồn, tôn tạo, phục hồi và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn liền với tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa của thế giới. Hà Nội cũng chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người thông qua nhiều chương trình, đề án lớn. Liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đều có chương trình công tác toàn khóa về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển nguồn nhân lực Thủ đô. Gần đây, Hà Nội cũng ban hành, triển khai 2 bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và nơi công cộng...
 
Sau hơn 30 năm đổi mới, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực không ngừng xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đã cùng với cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Diện mạo Thủ đô có nhiều đổi mới.
 
Cùng với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển khu vực nông thôn, là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 55 triệu đồng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được quan tâm. Sau 90 năm thành lập, phát triển, đến nay Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ lớn, có số đảng viên đông nhất cả nước... Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ: Những kết quả kể trên đã khẳng định Đảng bộ, chính quyền, toàn dân, toàn quân Thủ đô luôn ghi nhớ và quyết tâm phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Trong giai đoạn tới, Hà Nội quyết tâm tiếp tục xây dựng, phát triển theo tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với vai trò là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước…
 
Hà Nội đã tiên phong, đi đầu, gương mẫu và giành thắng lợi trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Hà Nội cũng đang quyết liệt phấn đấu để tiên phong, gương mẫu và giành thắng lợi trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế, đồng thời nỗ lực để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
 
“Bước sang một kỷ nguyên mới, tư tưởng và những lời dạy quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Thủ đô Hà Nội đã và đang tiếp tục là ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng, là định hướng cơ bản, quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, toàn dân và toàn quân Hà Nội xây dựng Thủ đô xã hội chủ nghĩa ngày càng hạnh phúc và phồn vinh”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t