Công tác dân vận là mục tiêu, giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị (11:51 27/03/2020)


HNP - Trong các ngày 24, 26 và 27/3, Đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010, của Bộ Chính trị và Quyết định số 2034-QĐ/TU, ngày 11/06/2010, của Thành ủy Hà Nội “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” tại 3 đơn vị: quận Đống Đa, huyện Phúc Thọ và Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố


Tại các buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 2034-QĐ/TU của Thành ủy; chỉ ra những mặt còn hạn chế để các đơn vị có giải pháp khắc phục; đồng thời, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để tổng hợp, báo cáo Thành ủy có chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố.
 
Phát biểu kết luận, Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Lan Hương ghi nhận các đơn vị đã nghiêm túc trong công tác quán triệt, triển khai Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 2034-QĐ/TU của Thành ủy; xây dựng các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát với đặc thù của từng địa phương, đơn vị; chú trọng kiểm tra, giám sát, đối thoại; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và nhân rộng các điển hình, mô hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”...
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các đơn vị tiếp tục tục quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 2034-QĐ/TU của Thành ủy. Trong đó, phải xác định công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời củng cố sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân và tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc... 
 
Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị các đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện công tác dân vận, để dân vận trở thành phương châm, nguyên tắc làm việc; là nhiệm vụ thường xuyên, mục tiêu và giải pháp để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, công tác dân vận phải bắt đầu từ các chi, đảng bộ cơ sở và phải thấm đến từng cán bộ, đảng viên, để mỗi cán bộ, đảng viên phải là một cán bộ dân vận.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cũng lưu ý các đơn vị triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải thực chất, tránh hình thức, xuôi chiều, thiếu tính đấu tranh, tự phê bình và phê bình; Mở rộng dân chủ nhưng phải đi cùng với kỷ luật, kỷ cương. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp xúc, đối thoại trong nội bộ cơ quan, đơn vị cũng như với công dân. Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Trong quá trình đó, cần phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để lan tỏa mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t