Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại huyện Thường Tín (19:54 26/03/2020)


HNP - Sáng 26/3, Đoàn Kiểm tra số 3 Thành ủy Hà Nội, do đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Thường Tín về việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2034-QĐ/TU ngày 11/6/2010 của Thành ủy Hà Nội về việc Ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi kiểm tra


Trong 10 năm qua, Huyện ủy Thường Tín đã kịp thời xây dựng, ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đồng thời, đã tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế công tác dân vận. Nhờ đó, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức chính trị từ huyện đến cơ sở đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận có chuyển biến rõ rệt. Ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng cao. Tình trạng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà của một bộ phận công chức từng bước được khắc phục. Quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng thực hiện, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy…

Để đạt được những kết quả đó, từ năm 2011 đến nay, HĐND huyện Thường Tín đã tổ chức 557 cuộc giám sát thường kỳ và chuyên đề; các xã, thị trấn tổ chức 684 cuộc giám sát về các vấn đề nhân dân quan tâm. UBND các cấp tập trung chỉ đạo làm tốt công tác dân vận chính quyền, giải quyết công việc trên tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. UBND huyện đã tổ chức 7 lớp tập huấn công tác CCHC cho 925 lượt cán bộ, công chức; kiểm tra 174 lượt cơ quan, đơn vị về công tác CCHC, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh các sai sót, phê bình đối với 07 xã, thị trấn chưa thực hiện tốt nhiệm vụ.

MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và hành Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước được 7.300 cuộc tới 1.170.000 lượt người.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện cũng như những kết quả đạt được trong thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW và Quyết định số 2034-QĐ/TU. Đồng chí yêu cầu huyện trong thời gian tới cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác dân vận; Hằng năm, cần đánh giá kết quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương; nâng cao vai trò của đoàn thể chính trị xã hội trong đời sống của nhân dân; quan tâm sát sao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Xuân Tiến


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật