Lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn (13:54 13/03/2020)


HNP - Sáng 13/3, đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đại hội đảng các cấp, do đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội về tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận buổi làm việc


Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Văn Dũng cho biết: Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, có 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó, 07 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, 04 tổ chức cơ sở đảng trong công ty cổ phần và 01 tổ chức đảng trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài), với 23 chi bộ trực thuộc và tổng số 351 đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Kế hoạch số 645-KH/ĐUTCT và các hướng dẫn để triển khai tới toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cũng thành lập tiểu ban văn kiện, tổ giúp việc; chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty, vào ngày 28/2/2020, qua đó, rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ.

Đến nay, toàn bộ 23/23 chi bộ trực thuộc Tổng Công ty đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở, đến nay, đã xây dựng xong dự thảo văn kiện đại hội và tổ chức xin ý kiến đóng góp, đảm bảo xong trong tháng 3/2020. Công tác nhân sự cũng được các cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện đúng quy trình, quy định, dự kiến cuối tháng 3/2020, các cấp ủy cơ sở sẽ trình Đề án nhân sự để Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty phê duyệt. Theo kế hoạch, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty sẽ được tổ chức xong trước ngày 12/5/2020.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội, đảm bảo xong trước 20/3/2020, để gửi các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đóng góp ý kiến. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cũng tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; dự kiến, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới với 21 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí. Đảng bộ Tổng Công ty cũng dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 22/6/2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận sự chủ động, tích cực của Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội trong công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là trong bối cảnh Tổng Công ty là đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty bám sát thực tiễn, nhất là diễn biến tình hình dịch, tập trung chỉ đạo, tổ chức đại hội 11 chi, đảng bộ cơ sở còn lại. Đặc biệt, với đặc thù Tổng Công ty không phải là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do vậy, đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty có thể đẩy sớm hơn để sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Tổng Công ty có thể triển khai ngay các hoạt động khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trưởng đoàn công tác cũng lưu ý, cùng với tập trung chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng các cấp, trong thời gian này, Tổng Công ty cần chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo và nâng cao trình độ nguồn nhân lực, đặc biệt phải làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng Công ty.

Đối với công tác xây dựng văn kiện đại hội của Đảng bộ Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho rằng, trong nhiệm kỳ này, đòi hỏi êu cầu cao hơn, nghị quyết đại hội phải là căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển tốt nhất cho Tổng Công ty. Quá trình xây dựng văn kiện cần bám sát thực tiễn, dự báo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty, đồng thời, đặt trong bối cảnh cổ phần hóa doanh nghiệp.

Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Trưởng đoàn công tác đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty rà soát toàn bộ tình hình nhân sự, đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. “Lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu về chiến lược phát triển của Tổng Công ty, kể cả trong bối cảnh cổ phần hóa. Thực hiện tốt công tác lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy cũng nhằm khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức đảng trong doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.


Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật