Quận ủy Ba Đình: Tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ phường Vĩnh Phúc (15:11 14/02/2020)


HNP - Sáng 14/02, Quận ủy Ba Đình đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở đối với khối phường tại Đảng bộ phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy dự Đại hội.

Lãnh đạo quận Ba Đình tặng hoa chúc mừng Đại hội


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Vĩnh Phúc đã phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Phúc lần thứ III. Một số chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mức Nghị quyết Đại hội đề ra: Thu ngân sách hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu pháp lệnh được giao, thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt 10 tỷ 560 triệu đồng (tăng 3,6% so với nhiệm kỳ trước), tỷ lệ tăng thu theo điều tiết hàng năm đạt trên 10%.
 
Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều nổi bật, nhất là về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch - văn minh" và thực hiện quy tắc ứng xử. Phong trào Đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng, 5 năm qua phường đã vận động được trên 3 tỷ dồng, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo nhà cho 04 gia đình chính sách với số tiền 120 triệu đồng, triển khai hỗ trợ vay vốn cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định vật chất cho các gia đình chính sách, góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2018, phường đã hoàn thành mục tiêu về đích trước 02 năm về giảm hộ nghèo (34 hộ), đến nay phường không còn hộ nghèo. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm 90% hàng năm; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa hàng năm chiếm 85% hàng năm. 
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ công trình xây dựng có phép tăng lên qua hàng năm, đến nay đạt 99,8%. Công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động được tăng cường, nhất là kiểm tra sau cấp phép, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng.Kiểm soát được 100% công trình xây dựng hạn chế thấp nhất công trình xây dựng sai phép.
 
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng quân sự địa phương đạt kết quả tốt, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng cao. Về kết nạp đảng viên mới từ 30-35 đảng viên/nhiệm kỳ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên tham dự học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng đạt 85% trở lên; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh đạt 20%. Đảng bộ liên tục đạt đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
 
Từ  những kết quả nổi bật trên, Đảng bộ phường 5 năm liền trong nhiệm kỳ được công nhận là trong sạch vững mạnh; năm 2019 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chính quyền phường 3 năm liền là đơn vị xuất sắc, được nhận cờ thi đua của UBND Thành phố.
 
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến phát biểu tại Đại hội
 
Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Phúc là giữ vững và phát huy thành tích đạt được, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng phường Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư quận ủy Ba Đình nhấn mạnh: Hướng tới mục tiêu đó, Đảng bộ  phường cần: chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ  thống chính trịvững mạnh toàn diện, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ  chính trị. Lựa chọn trúng đúng và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm tạo động lực và chuyển biến mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; đoàn kết, thống nhất xây dựng Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh. Chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97 (năm 2019) của Quốc hội. Chăm lo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở sau sát nhập, kiện toàn theo Đề án 21 của Thành ủy, Đề án 02 của Quận ủy. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ, phát huy dân chủ đi đôi với duy trì nền nếp kỷ cương, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đặc biệt người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền.
 
Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự - quốc phòng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Phát triển đô thị song song với quản lý tốt về quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Từng bước xây dựng phường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”.
 
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới
 
Đại hội đã bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, đồng chí Phạm Thị Thu Hường tái cử chức Bí thư Đảng bộ phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật