Năm 2019: Kinh tế Thủ đô tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ (20:37 25/01/2020)


HNP - Năm 2019, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; năm thứ hai liên tiếp được Thành phố chọn chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: tăng tốc để về đích các chỉ tiêu KT-XH 5 năm 2016 -2020. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm cao, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua các khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.


Nhiều chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố hoàn thành trước kế hoạch

Năm 2019, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác. Thành phố đã hoàn thành 21 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó, 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. GRDP tăng 7,62%, cao nhất trong 10 năm vừa qua; đóng góp 19,37% tăng trưởng GDP của cả nước. Các cân đối lớn về kinh tế luôn được đảm bảo.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 102,1% dự toán, tăng 8,9%; đóng góp 18,7% tổng thu ngân sách của Nhà nước. Cơ cấu thu có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững: Số thu từ tiền sử dụng đất giảm 19%; thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, xuất, nhập khẩu tăng từ 20-24%. Đã cơ cấu lại các khoản chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước: Tỷ trọng chi thường xuyên giảm từ 58,8% (năm 2015) xuống còn 50,4% (năm 2019).

Khách du lịch tiếp tục tăng cao, đạt 29 triệu lượt (tăng 10,1%), trong đó: Khách quốc tế đạt 7,03 triệu lượt (tăng 17%). Tổng thu từ khách du lịch đạt 103,8 nghìn tỷ đồng, tăng 34%. Hà Nội được xếp hạng trong nhóm 10 thành phố có tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới.

Với kết quả đạt được năm 2019, đến nay, đã có 04/13 chỉ tiêu hoàn thành trước 1, 2 năm chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố. Quy mô nền kinh tế được mở rộng. GRDP năm 2019 gấp 1,44 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Năng suất lao động tiếp tục tăng, tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2016-2019 đạt 6,11%/năm.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Chỉ số PCI tăng 4 bậc, xếp thứ 9/63, lần đầu tiên thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu. Chỉ số SIPAS tăng 16 bậc. Chỉ số PAR Index giữ vững vị trí 2/63. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 81%, trong đó, mức độ 4 đạt 17,3%. Hà Nội tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn, là thị trường sôi động đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11% về số lượng, 30% về vốn, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 59%. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 383,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018. Đầu tư nước ngoài đạt 8,73 tỷ USD - cao nhất sau 30 năm mở cửa và hội nhập và là năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo. Thành phố đã xây dựng hồ sơ, tham gia ứng cử và được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo trên thế giới. Quy mô, chất lượng của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp tục được đổi mới, mở rộng, nâng cao. Thể thao thành tích cao duy trì dẫn đầu cả nước. Thành phố tiếp tục dẫn đầu về thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,2%.

Các chương trình, kế hoạch về lao động, việc làm sớm được ban hành và triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; giải quyết việc làm cho hơn 195.000 lao động, đạt 125% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,64% (năm 2016) xuống còn 0,42% (năm 2019), có 09 quận, huyện không còn hộ nghèo. Đã trình Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND Thành phố thông qua nghị quyết về một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống, với mục tiêu đến hết năm 2020, Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo.

Bộ mặt đô thị, nông thôn của Thành phố khởi sắc hơn. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch theo diện tích đạt 86%; Nhiều công trình giao thông trọng điểm, cấp bách đã hoàn thành. Đưa vào vận hành và phát huy hết công suất các nhà máy nước; 75% dân số nông thôn được cấp nước sạch theo tiêu chí nước đô thị. Là năm đầu tiên sau nhiều năm, Thành phố đã đảm bảo cung cấp 100% nước sạch cho khu vực đô thị, không để tình trạng thiếu nước sạch cho các khu dân cư, các nhà cao tầng như trước đây. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả khá tích cực: đã có 355/386 xã (tỷ lệ 91,9%) đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 02 năm mục tiêu nhiệm kỳ.

Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội - Việt Nam để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện đúng các chỉ đạo của Trung ương. Kỷ cương hành chính có chuyển biến rõ nét. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế... của Trung ương và Thành phố. Đặc biệt, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương chuẩn bị tốt các công tác hậu cần, an ninh, hoàn thành xuất sắc vai trò thành phố chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2/2019, để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế về một Thủ đô, đất nước Việt Nam hòa bình, mến khách, năng động, đổi mới mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng. Công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, văn hóa, thương mại, đầu tư và du lịch…

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020

Thủ đô Hà Nội đang bước vào năm 2020 với sự quyết tâm cao độ, đặt ra nhiều giải pháp, mục tiêu, trong đó, hàng đầu là chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, GRDP tăng từ 7,5% trở lên.

Để thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy - HĐND TP, năm 2020 TP Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ Trung ương và Thành ủy đề ra, trọng tâm là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, các chương trình, đề án của Chính phủ mới ban hành.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng. Tái cơ cấu các ngành kinh tế, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao; chủ động tham gia và tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu, quảng bá và phát triển du lịch... thực hiện hiệu quả công tác tài chính, ngân sách; tiếp tục tái cơ cấu đầu tư, khơi thông các nguồn vốn, thúc đẩy tăng trưởng. Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường...

Song song với đó, Thành phó cũng sẽ phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thi đua khen thưởng. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tích cực thực hiện các hoạt động trong mạng lưới “Thành phố sáng tạo”; xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Thủ đô trước bạn bè quốc tế. Tăng cường công tác thông tin truyền thông hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội và động lực mới cho phát triển. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật