Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội” (21:01 14/01/2020)


HNP - Chiều 14/01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội”. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý tham dự tọa đàm.

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt các hình thức giám sát như: Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn giám sát. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố còn thông qua các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Trong năm 2019, các ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 4.017 cuộc đối với các công trình, dự án triển khai trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. Qua đó, đã đề nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 58 triệu đồng và 5.699m2. Trên cơ sở đề nghị của HĐND Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức phản biện những nội dung, vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân. Hoạt động phản biện xã hội thời gian qua ngày càng được đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện, các ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận được chính quyền tiếp thu, điều chỉnh khi đưa ra quyết định chính thức để triển khai thực hiện. Trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiến hành khảo sát thực tế và tổ chức 6 hội nghị biện xã hội và 2 phản biện bằng hình thức lấy ý kiến văn bản đối với dự thảo Nghị quyết, Đề án quan trọng liên quan đến đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố...
 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giám sát và phản biện xã hội có lúc, có nơi còn thực hiện hình thức, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội chưa cao nên chưa đánh giá đúng kết quả giám sát, phản biện xã hội.
 
Tại buổi tọa đàm, các ý kiến phát biểu đã tập trung nêu thực trạng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận; công tác phối hợp của Mặt trận với Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các phòng, ban chuyên môn và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp hiện nay. Việc xây dựng và thực hiện các chương trình phối hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan, tổ chức hữu quan; những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát trong thời gian tới. Việc tiếp thu, phản hồi những ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; giải pháp để thu hút, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học, người uy tín, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người dân... tham gia giám sát, phản biện xã hội. Nhiều ý kiến cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố cần mở rộng thành phần tham gia các hội đồng tư vấn để thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức giám sát khi có dư luận xã hội, khi có vụ việc phức tạp trên địa bàn thành phố; tăng cường góp ý xã hội qua dư luận, thông tin xã hội.
 
Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý đánh cao các ý kiến đã đánh giá kỹ thực trạng, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Tiếp thu các ý kiến liên quan đến Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý khẳng định, Thành phố sẽ nâng cao nhận thức của cơ quan giám sát và chính quyền; phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố với UBND Thành phố để thực hiện giám sát, phản biện các vấn đề như đầu tư, đất đai, môi trường... và thực hiện tốt hơn việc tiếp thu sau giám sát.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật