Thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15: Giữ ổn định tình hình cơ sở để Thủ đô phát triển bền vững (07:26 01/02/2020)


HNP - Năm 2019, kết quả việc thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy đã cho thấy sự vào cuộc tích cực, quyết liệt từ Thành phố đến cơ sở. Quan trọng hơn, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác này đã nâng lên rõ nét; nhiều vụ việc phức tạp đã được quan tâm, giải quyết ngay từ cơ sở, qua đó, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại Quận ủy Cầu Giấy


Sâu sát, quyết liệt
 
Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, trong năm qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15) đã thường xuyên đi cơ sở, làm việc với cấp ủy trực thuộc và cấp ủy cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở những nơi có vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, có các vụ khiếu kiện đông người. Cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo và các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra tại 14 quận, huyện; ban hành 16 thông báo kết luận chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng...
 
Chánh Thanh tra Thành phố Nguyễn An Huy đánh giá, việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thi 15 của Thành ủy cùng các sở, ngành liên quan trực tiếp xuống làm việc với cơ sở, chỉ đạo giải quyết từng vụ việc có tác dụng rất tích cực; nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng đã được Ban Chỉ đạo cho ý kiến, giải quyết ngay, qua đó, giúp ổn định tình hình cơ sở. Chánh Thanh tra Thành phố Nguyễn An Huy cho rằng, nhân rộng cách làm này, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã cũng tăng cường xuống làm việc với cấp ủy cơ sở để tháo gỡ, đôn đốc giải quyết các vụ việc, góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng.
 
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh cho biết: Trên địa bàn quận hiện đang triển khai 70 dự án giải phóng mặt bằng, do đó, tiềm ẩn các vấn đề về khiếu kiện phức tạp. Chính vì thế, Quận ủy đã chỉ đạo tập trung cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong năm qua, cấp quận đã tiếp 790 lượt với 1.000 công dân, cấp phường 400 tiếp lượt với trên 400 công dân. Riêng Bí thư, Chủ tịch quận tiếp 22 lượt công dân. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy hằng tháng nghe tình hình công tác này; giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách các phường, thường xuyên đôn đốc, giải quyết đơn thư trên địa bàn...
 
Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Trưởng ban xuống làm việc với 7 Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và giúp phân loại, nhận diện các tổ chức cơ sở đảng cần phải quan tâm củng cố. Qua rà soát, Ban Tổ chức Thành ủy đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy đối với 9 quận, huyện và 69 xã, phường, thị trấn có khó khăn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp để củng cố tổ chức cơ sở đảng.
 
Kết quả, tính đến hết tháng 11/2019, toàn Thành phố đã củng cố được 162/220 tổ chức cơ sở đảng (đạt 73,6%), còn 55 tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục quan tâm, củng cố, trong đó, có 52 đảng bộ xã, phường, thị trấn. Đối với công tác giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp về an ninh trật tự thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Thành phố, đến hết tháng 11-2019, toàn Thành phố đã giải quyết xong 41 vụ việc (đạt 42%), đồng thời, bổ sung 3 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi, chỉ đạo. Đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã theo dõi, đến hết tháng 11/2019, các quận, huyện, thị xã đã giải quyết được 39/162 vụ việc.
 
Kết quả thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 đã góp phần khắc phục những hạn chế của một số tổ chức cơ sở đảng, qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở những nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình trạng khiếu kiện vượt cấp phần nào được kiềm chế, thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố đã kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.
 
Phân công rõ người chịu trách nhiệm từng vụ việc
 
Bên cạnh những kết quả nêu trên, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhất là công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác phát hiện dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra một số quận, huyện chưa kịp thời, dẫn đến xảy ra vi phạm nghiêm trọng. Một số quận, huyện, thị ủy còn chủ quan, không nắm chắc tình hình, bị động trong công tác giải quyết các vụ việc phức tạp; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đơn vị trong giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa chặt chẽ...
 
Chánh Thanh tra Thành phố Nguyễn An Huy cho rằng, một số vụ việc cấp ủy cơ sở hoàn toàn giải quyết được nhưng chưa sâu sát, quyết liệt; một số vụ việc còn có biểu hiện né tránh, đẩy việc lên cấp Thành phố. Cá biệt còn một số đơn vị khi tham mưu với Thành phố phương án giải quyết chưa đúng quy định pháp luật... Do vậy, trong thời gian tới, các quận, huyện phải chủ động hơn trong nghiên cứu các quy định của pháp luật, từ đó, đưa ra các phương án xử lý hoặc đề xuất phương án với Thành phố. Các sở, ngành cũng phải tăng tính chịu trách nhiệm trong tham mưu, tư vấn cho các đơn vị trong giải quyết các vụ việc.
 
Còn theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, hầu hết vụ việc phức tạp đều mang tính chất dân sinh. Thế nhưng, nếu không kịp thời giải quyết, việc đơn giản sẽ bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động, biến thành vấn đề phức tạp. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng lưu ý, có tình trạng mâu thuẫn nội bộ của người dân và doanh nghiệp sử dụng báo chí gây sức ép nhằm kéo chính quyền vào cuộc, hướng việc giải quyết theo yêu cầu của các nhóm lợi ích... Chính vì thế, cần phải nắm chắc, dự báo tốt tình hình để có phương hướng giải quyết.
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy cho rằng, một trong những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay là công tác quản lý có việc chưa tốt; việc nắm tình hình, cung cấp thông tin nhiều nơi còn chưa chủ động. Ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị, đặc biệt là 30/30 đồng chí Bí thư quận, huyện, thị ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công việc này, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai công việc với tinh thần nỗ lực, cố gắng ở mức cao hơn, khắc phục tình trạng né tránh, không quyết liệt trong xử lý công việc, nhất là trong bối cảnh năm 2020 là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu các quận, huyện, thị ủy có kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể, có kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Các sở, ngành tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong chỉ đạo, giải quyết các vụ việc, với tinh thần không có vụ việc nào không có người giải quyết và không có sai phạm nào không có người chịu trách nhiệm.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật