Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW (16:38 03/01/2020)


HNP - Sáng 03/01, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4”. Tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, các báo cáo viên TP tham dự với sự chủ trì của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội


Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019, của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4”.
 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cho biết, Nghị quyết số 52-NQ/TW đã đề ra 4 quan điểm lớn và 8 nhóm giải pháp. Trong đó khẳng định, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vừa là cơ hội, vừa là thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. 
 
Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cho rằng cần tích cực nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về sự cấp thiết phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần có chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên, như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính - ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; công nghiệp văn hóa số; giáo dục và đào tạo…
 
Đặc biệt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, để thực hiện tốt Nghị quyết 52-NQ/TW, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần có các giải pháp cụ thể để phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển. Từ đó, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tận dụng và phát huy tốt các tiềm năng, cơ hội trong cuộc cách mạng lần thứ 4 để thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật