Ban Nội chính Thành ủy triển khai nhiệm vụ năm 2020 (12:23 30/12/2019)


HNP - Sáng 30/12, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể


Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.
 
Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thế Toàn cho biết, năm 2019, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của Thành phố đã được thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ, đảm bảo duy trì và giữ vững ổn định, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để xảy ra biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự.
 
Tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố có chuyển biến tích cực. Trong năm, cơ quan điều tra hai cấp Thành phố đã khởi tố mới 7.792 vụ, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp phê chuẩn quyết định khởi tố 11.608 bị can. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, đã điều tra, khám phá 3.873 vụ/7.770 đối tượng (đạt 86,1%/75% chỉ tiêu Bộ Công an giao). Tình hình trật tự, an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2018...
 
Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp Thành phố được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là trong giải quyết các vụ án trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Trong năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố đã thụ lý 35.846 vụ án, đã giải quyết 32.606 vụ, đạt tỷ lệ 91%. Đặc biệt, các vụ án tham nhũng do Trung ương chỉ đạo, phân công Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố giữ quyền công tố, Tòa án nhân dân Thành phố đã đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, được dư luận đồng tình, ủng hộ.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen cho các tập thể
 
Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đáng chú ý, triển khai giai đoạn 1 Đề án số 03 của Công an Thành phố về “Bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội”, tính đến tháng 12/2019, Công an Thành phố đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 146 xã, trong đó, có 145 trưởng công an, 199 phó trưởng công an và 582 công an viên.
 
Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực. Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu cho Ban chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU xây dựng và ban hành Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25/11/2019, về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn Thành phố”. Toàn Thành phố cũng triển khai kiểm tra tại 578 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động; ban hành 166 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn... Về công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, trong năm qua, tổng số án tham nhũng thụ lý là 59 vụ/181 bị cáo; đã giải quyết 42 vụ/130 bị cáo.
 
Đặc biệt, Ban Nội chính Thành ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy thường xuyên tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài; trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, kịp thời ngăn chặn các phát sinh “điểm nóng”. Đến nay, toàn Thành phố còn 62 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi (giảm 35 vụ việc so với đầu năm); số vụ việc quận, huyện, thị ủy còn phải theo dõi, chỉ đạo giải quyết còn 123 vụ việc.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân
 
Tại hội nghị, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2019, nổi bật là công tác chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác điều tra, khám phá các vụ trọng án... Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị thành phố Hà Nội cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp; tập trung thanh, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ và những kết quả của các cơ quan khối nội chính Thành phố đã đạt được trong những năm qua, khẳng định những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là điều kiện quan trọng để Thủ đô phát triển bền vững.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như công tác nắm, dự báo, phân tích, đánh giá, xử lý tình hình, giải quyết điểm nóng, việc nóng ở một số địa phương còn lúng túng, bị động. Hoạt động của các ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen", "núp bóng" các doanh nghiệp kinh doanh tài chính trên địa bàn Thành phố tiềm ẩn phức tạp. Công tác phối hợp với các lực lượng cơ sở trong phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là mâu thuẫn gia đình còn hạn chế, chưa thực hiện tốt để kịp thời ngăn chặn, dẫn tới xảy ra một số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Nhấn mạnh năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của Trung ương, Thành phố, nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan trong khối Nội chính Thành phố sẽ rất nặng nề, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết là phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về lĩnh vực Nội chính, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. “Phải nhận thức sâu sắc công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm trước hết của cấp ủy, chính quyền, nòng cốt là các cơ quan khối nội chính. Trực tiếp đồng chí Bí thư, Chủ tịch  UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ việc trên địa bàn”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ.
 
Đồng chí đề nghị các cơ quan Nội chính phải kịp thời tham mưu cho cấp ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan khối Nội chính. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo nghiêm minh, chính xác. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để tồn đọng kéo dài, gắn với thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng tỉ lệ thi hành án.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó, lấy phòng ngừa là chính. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở để giải quyết kịp thời, không để phát sinh tội phạm.
 
Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan Nội chính Thành phố, các quận, huyện, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tình nghĩa, kỷ cương, tiết kiệm.
 
Tại hội nghị, Thành ủy, UBND Thành phố đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 27 cá nhân có thành tích trong công tác Nội chính và cải cách tư pháp.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật