Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp phát sinh (14:12 13/12/2019)


HNP - Sáng 13-12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo hội nghị


Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Công an Thành phố Đoàn Duy Khương; lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15, do Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy trình bày cho thấy, trong năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 từ Thành phố đến cơ sở được thực hiện bài bản, có chiều sâu, có sự chuyển biến rõ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn dân cư xã, phường, thị trấn. Một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm và những vướng mắc về cơ chế, chính sách được lãnh đạo Thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Các quận, huyện, thị ủy đã chủ động thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo, tiến hành rà soát, phân công nhiệm vụ và có lộ trình giải quyết cụ thể đối với từng vụ việc, đồng thời, đánh giá thực trạng tình hình, đề ra các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng có nội dung cần quan tâm, gắn với quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Về kết quả củng cố tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết 15-NQ/TU, tính đến hết tháng 11-2019, đã có 162/220 tổ chức cơ sở đảng được củng cố (đạt 73,6%), còn 55 tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục quan tâm, củng cố, trong đó, có 52 đảng bộ xã, phường, thị trấn. Đối với công tác giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp về an ninh trật tự thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Thành phố, đến hết tháng 11-2019, đã giải quyết xong 41 vụ việc (đạt 42%), đồng thời, bổ sung 3 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi, chỉ đạo. Đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã theo dõi, đến hết tháng 11-2019, các quận, huyện, thị xã đã giải quyết được 39/162 vụ việc.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 đã góp phần khắc phục những hạn chế của một số tổ chức cơ sở đảng, qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở những nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình trạng khiếu kiện vượt cấp phần nào được kiềm chế, thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố đã kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh những kết quả trên, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy cũng đánh giá, công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác phát hiện dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra một số quận, huyện chưa kịp thời, dẫn đến xảy ra vi phạm nghiêm trọng. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra còn hạn chế. Một số quận, huyện, thị ủy còn chủ quan, không nắm chắc tình hình, bị động trong công tác giải quyết các vụ việc phức tạp; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đơn vị trong giải quyết khiếu nại tố cáo còn chưa chặt chẽ...

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy trong thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào kết quả chung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm qua.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 là những việc khó, phức tạp, liên quan mật thiết đến những vấn đề dân sinh bức xúc. Sau hơn 2 năm, Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy đã tạo sự lan tỏa từ Thành phố đến cơ sở; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã được nâng lên. Quan trọng hơn, đồng chí bí thư của 30 quận, huyện, thị ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công việc này. Cùng với thay đổi về nhận thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này cũng có đổi mới theo hướng nắm chắc tình hình, chỉ đạo đúng, kịp thời.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò, sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ này, nhất là trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân và tham gia hòa giải các mâu thuẫn, qua đó hạn chế phát sinh khiếu kiện.

Thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã được hội nghị chỉ ra, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, một trong những nguyên nhân là do công tác quản lý có việc chưa tốt; việc nắm tình hình, cung cấp thông tin nhiều nơi còn chưa chủ động. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần đi sâu, phân tích, đánh giá những nguyên nhân chủ quan, khách quan để đề ra giải pháp khắc phục.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai công việc với tinh thần nỗ lực, cố gắng ở mức cao hơn, đặc biệt khắc phục tình trạng né tránh, không quyết liệt trong xử lý công việc.

Trước hết, từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn phải hết sức chủ động trong dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh. Ngay sau hội nghị này, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị ủy có kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể, có kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị gắn việc thực hiện nhiệm vụ này với thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết của nhiệm kỳ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và phát huy dân chủ từ cơ sở. Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong chỉ đạo, giải quyết các vụ việc, với tinh thần không có vụ việc nào không có người giải quyết và không có sai phạm nào không có người chịu trách nhiệm.


Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật