Thông qua nghị quyết về Chính sách hỗ trợ và mức chi quản lý các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (18:11 04/12/2019)


HNP - Tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ và mức chi quản lý các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Cụ thể, đối tượng áp dụng của nghị quyết là hộ nghèo trên địa bàn trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang sản xuất nông nghiệp, có nhu cầu được hỗ trợ và chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách Thành phố đối với nội dung của dự án; Ưu tiên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, người khuyết tật còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Về chính sách hỗ trợ, các đối tượng tham gia dự án được hỗ trợ tập huấn 100% kinh phí tập huấn và hỗ trợ cây, con giống và các vật tư thiết yếu gồm: Con giống, thức ăn chăn nuôi, cụ thể:

Hộ nghèo tham gia dự án: Hỗ trợ 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu, mức hỗ trợ tối đa cho 01 dự án là 500 triệu đồng (đã bao gồm chi phí quản lý dự án).

Thời gian hỗ trợ, định mức kinh tế kỹ thuật đối với giống và vật tư thiết yếu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 54/QĐ-BNN-KHCN, ngày 09-01-2014, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mức chi quản lý dự án: 02% tổng kinh phí thực hiện dự án.

Nghị quyết này được ban hành sẽ là cơ sở hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu đến 2020 Thành phố không còn hộ nghèo.

* Cũng tại kỳ họp, HĐND TP đã thông qua nghị quyết ban hành “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội”; Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật