Hà Nội tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế trong năm 2020 (15:07 04/12/2019)


HNP - Chiều 4-12, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP khóa XV, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020. Với 95/96 đại biểu tán thành, Nghị quyết đã chính thức được thông qua.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà trình bày Tờ trình tại Kỳ họp


Trình bày Tờ trình của UBND TP tại kỳ họp, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, việc xây dựng kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020 được thực hiện theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%. 
 
Theo đó, biên chế công chức năm 2020 sẽ thực hiện giảm 2%, đúng theo số biên chế Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 717/QĐ-BNV, ngày 04-9-2019. Biên chế được phân bổ cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm và khối lượng công việc được giao.
 
Biên chế viên chức năm 2020, thực hiện giảm 1.000 biên chế viên chức theo đúng Công văn số 5897/BNV-TCBC, ngày 27-11-2019, của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Hà Nội năm 2020.
 
Về chỉ tiêu lao động hợp đồng định mức: Đối với chỉ tiêu định mức trong cơ quan hành chính sẽ giảm toàn bộ 242 chỉ tiêu định mức đang giao tại Thanh tra Sở Xây dựng và 30 Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện theo đúng Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND Thành phố (yêu cầu chấm dứt trong năm 2019); Đối với chỉ tiêu định mức trong đơn vị sự nghiệp sẽ cơ bản giữ ổn định, riêng định mức cô nuôi thay đổi theo nhu cầu số trẻ hàng năm.
 
Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố trong năm 2020 và căn cứ nêu trên, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2020 như sau:
 
Biên chế hành chính: 9.479 biên chế, trong đó: Biên chế công chức: 8.042 biên chế, giảm 185 biên chế so với năm 2019. Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2020 tại Quyết định số 717/QĐ-BNY, ngày 04-9-2019.
 
Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.437 chỉ tiêu, giữ nguyên so với năm 2019.
 
Lao động định mức: 0 chỉ tiêu, giảm 242 chỉ tiêu so với năm 2019.
 
Biên chế sự nghiệp: 142.564 biên chế, trong đó:
 
Biên chế viên chức: 122.765 biên chế (dự phòng: 2.793 biên chế), giảm 1.000 biên chế so với năm 2019. Cụ thể, giảm 3.721 biên chế hưởng lương ngân sách do chuyển 19 đơn vị sự nghiệp chuyển sang tự chủ chi thường xuyên; Giảm 51 biên chế tại đơn vị sự nghiệp khác (theo tỷ lệ giảm 2%); Tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC, ngày 05-11-2019, của Bộ Nội vụ và một phần dự phòng phát sinh năm 2020, tạm thời đưa vào Quỹ dự phòng biên chế và sẽ phân bổ cho các trường trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết; Tăng 80 biên chế viên chức bổ sung vào dự phòng phát sinh trong năm.
 
Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 10.869 chỉ tiêu, giảm 405 chỉ tiêu so với năm 2019.
 
Lao động hợp đồng theo định mức: 8.930 chỉ tiêu, không thay đổi so với năm 2019.
 
Tại Kỳ họp, Ban Pháp chế đã có Báo cáo thẩm tra và các đại biểu đã tiến hành biểu quyết. Với 95/96 đại biểu tán thành, Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020 đã chính thức được thông qua.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật